P

Presbitérium

A templom legfontosabb része. Az a terület, ahol az oltár, a papi szék és az ambó van elhelyezve, itt folynak a szent szertartások. Azt a részt, ahol a hívek helyezkednek el HAJÓ-nak nevezzük.

palla

A katolikus egyházban az a fehér, vastagabb, négyszögletű kendőcske, amellyel a szent misében a kehelyt a felajánlástól egészen az áldozásig befödik. Kender- vagy lenvászonból készül.

panteizmus

görög-latin: Istent a természettel azonosító, a természet felett álló Isten létezését el nem ismerő filozófiai irányzat

pantokrátor

görög: Krisztust, mint a világ uralkodóját, trónon ülve, királyi jelvényekkel ábrázoló kép; a bizánci és a görögkeleti egyházi művészet sűrűn alkalmazza

Passió

latin: kínszenvedés, az evangéliumoknak a Krisztus kereszthalálával kapcsolatos eseményeket elbeszélő része

pasztorál

katolikus szertatáskönyv

páter

latin: pappá szentelt katolikus szerzetes, katolikus pap; lelkiatya

pater noster

latin: a Miatyánk latin szövegének kezdő szavai, illetve maga az ima

patriarkátus

görög-latin: a pátriárka tiszte, hivatal, méltóság. A pátriárka igazgatása alatt álló terület.

Patriarkális: ősi, régimódi, kezdetleges; a régi, tisztelt hagyományokkal kapcsolatos, rájuk jellemző, hagyományőrző.

patrisztika

görög-latin: z egyházatyákkal és tanításaikkal foglalkozó egyházi tudományág


Tartalom átvétel