E

Ecce homo

Íme az ember!
Az ecce homo latin kifejezés, mely János evangéliumából (19,5) származik. János szerint Pilátus ezekkel a szavakkal mutatott a tövissel koronázott, bíborszínű köpenybe öltöztetett Jézusra.

egyetemes zsinat

Az egész Egyház püspökei a pápával együtt tanácskoznak a hit dolgairól. Határozatai az egész Egyházban kötelező érvényűek, hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenek.

eretnek

Eretnek az, aki keresztény akar maradni, de valamilyen lényeges krisztusi igazságot elvet. A megfelelő görög szó (heretikus) jelentése: válogatós.

Eminencia

latin: bíbornokok és katolikus érsekek címe Ő eminenciája, ő főmagassága

empireum

görög->latin:A régi természetbölcselőknél a tűz-ég, a világ legfelső része, ahol a tűz összegyűlik 2. mennyország

empirikus: tapasztalati, a tapasztalat embere, olyan személy, aki csak az érzékszerveinek hisz

epifánia

görög: vízkereszt (ünnepe január 6-án)

Eucharisztia

görög: Oltáriszentség

Evangélium

görög-latin: Az Újszövetségi szentírásnak Jézus életével és tanításaival foglalkozó négy könyve, az evangelisták műve - Örömhír.

exsecratio

latin: ünnepélyes kiátkozás, kiközösítés az egyházból


Tartalom átvétel