Blogok

Imakilenced a békéért

A Dévai Szent Ferenc Alapitvány vezetője Böjte Csaba testvér imakilencedet írt Flüei Szent Miklóshoz, hogy a szent segítse a nemzetek közti békét.
E imakilenced nyomán jutottam el erre a honlapra, ahová bejelentkeztem és örülök hogy elfogadták a regisztrációmat.
Közre adom Csaba testvér gondolatait az imakilencedről, hogy minél több emberhez eljusson:
"Bátorkodtam írni egy imakilencedet, melyet Flüei Szent Miklós közbenjárását kérve, szeretnénk elvégezni a gyermekeinkkel az áldott békéért! Európa talán utolsó nagy remetéje, 50 évesen, két nyomasztó hadjárat után, mint szülőföldje köztiszteletnek örvendő bírója, feleségével tíz kedves gyermeket nevelő boldog édesapa, érezvén az újabb véres polgárháború előszelét, 1467 október 16-án elbúcsúzott szeretteitől és elkezdte engesztelő, imádkozó visszavonult életét! Ma ő szülőföldje védőszentje, s sokan neki köszönik, hogy Svájc hosszú évszázadok óta sem a határain belül, sem azon kívül nem vívott véres háborút!

Örvendenék, ha nagyon sokan akár egyedül, vagy kisebb - nagyobb csoportokban eltudnánk végezni a kilencedet! Remélem, hogy a média által is sokan befognak kapcsolódni az imádságunkba! A www.magnificat.ro oldal mellett a akár a BonumTV keresztül is társunk lehetsz, a gyermekeinkkel imádkozhatsz! A Mária rádió is közvetiteni fogja!

Október 16-től minden este erdélyi idő szerint 17.30 kezdenénk az imakilenced egy -egy állomását! Ráhangolásképpen, megnéznénk egy 8-10 perces kis filmet amely a Szent Miklós szülőföldjén készült, majd a gyermekeink vezetésével elimádkoznánk a kilenced aznapi részét. Utána, 18.00 órától kezdődne a szentmise, melyben átelmélkednénk minden nap egy- egy állomás üzenetét!! 

Hiszem, ha az eső, mely megöntözte a földet, nem tér vissza az égbe anélkül, hogy meg ne hozná a maga gyümölcsét, akkor a testvéri közösségben mondott ima is biztos, hogy megtermi az áldott békét számunkra!!

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t."

Imakilenced a békéért

A Dévai Szent Ferenc Alapitvány vezetője Böjte Csaba testvér imakilencedet írt Flüei Szent Miklóshoz, hogy a szent segítse a nemzetek közti békét.
E imakilenced nyomán jutottam el erre a honlapra, ahová bejelentkeztem és örülök hogy elfogadták a regisztrációmat.
Közre adom Csaba testvér gondolatait az imakilencedről, hogy minél több emberhez eljusson:
"Bátorkodtam írni egy imakilencedet, melyet Flüei Szent Miklós közbenjárását kérve, szeretnénk elvégezni a gyermekeinkkel az áldott békéért! Európa talán utolsó nagy remetéje, 50 évesen, két nyomasztó hadjárat után, mint szülőföldje köztiszteletnek örvendő bírója, feleségével tíz kedves gyermeket nevelő boldog édesapa, érezvén az újabb véres polgárháború előszelét, 1467 október 16-án elbúcsúzott szeretteitől és elkezdte engesztelő, imádkozó visszavonult életét! Ma ő szülőföldje védőszentje, s sokan neki köszönik, hogy Svájc hosszú évszázadok óta sem a határain belül, sem azon kívül nem vívott véres háborút!

Örvendenék, ha nagyon sokan akár egyedül, vagy kisebb - nagyobb csoportokban eltudnánk végezni a kilencedet! Remélem, hogy a média által is sokan befognak kapcsolódni az imádságunkba! A www.magnificat.ro oldal mellett a akár a BonumTV keresztül is társunk lehetsz, a gyermekeinkkel imádkozhatsz! A Mária rádió is közvetiteni fogja!

Október 16-től minden este erdélyi idő szerint 17.30 kezdenénk az imakilenced egy -egy állomását! Ráhangolásképpen, megnéznénk egy 8-10 perces kis filmet amely a Szent Miklós szülőföldjén készült, majd a gyermekeink vezetésével elimádkoznánk a kilenced aznapi részét. Utána, 18.00 órától kezdődne a szentmise, melyben átelmélkednénk minden nap egy- egy állomás üzenetét!! 

Hiszem, ha az eső, mely megöntözte a földet, nem tér vissza az égbe anélkül, hogy meg ne hozná a maga gyümölcsét, akkor a testvéri közösségben mondott ima is biztos, hogy megtermi az áldott békét számunkra!!

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t."

Imakilenced a békéért

A Dévai Szent Ferenc Alapitvány vezetője Böjte Csaba testvér imakilencedet írt Flüei Szent Miklóshoz, hogy a szent segítse a nemzetek közti békét.
E imakilenced nyomán jutottam el erre a honlapra, ahová bejelentkeztem és örülök hogy elfogadták a regisztrációmat.
Közre adom Csaba testvér gondolatait az imakilencedről, hogy minél több emberhez eljusson:
"Bátorkodtam írni egy imakilencedet, melyet Flüei Szent Miklós közbenjárását kérve, szeretnénk elvégezni a gyermekeinkkel az áldott békéért! Európa talán utolsó nagy remetéje, 50 évesen, két nyomasztó hadjárat után, mint szülőföldje köztiszteletnek örvendő bírója, feleségével tíz kedves gyermeket nevelő boldog édesapa, érezvén az újabb véres polgárháború előszelét, 1467 október 16-án elbúcsúzott szeretteitől és elkezdte engesztelő, imádkozó visszavonult életét! Ma ő szülőföldje védőszentje, s sokan neki köszönik, hogy Svájc hosszú évszázadok óta sem a határain belül, sem azon kívül nem vívott véres háborút!

M i az a cipő az ablakban? dr.Papp Miklós gk. áldozó pap, egyetemi tanár gondolatai

Szent Miklós püspök ünnepén a cipőmet még mindig kirakom, mindegy hány éves vagyok. Szent Miklós emlékéből nem szabad csupán jópofa gyerekünnepet csinálni, üzenete van a felnőttek számára is.
Kirakom a cipőmet, mert jót tesz a felnőtt lelkemnek! A cipőt üresen kell kitenni! Ez várakozást jelent, kívülről, Isten emberétől, mástól kerül bele az ajándék. Végső soron az egész életünk várakozó cipő. A boldogságért sokat lehet gürcölni, de végső soron Istenünk ajándéka. Kell az erőfeszítés, az ész tervezése, az állhatatos munka, de a boldogság ajándék, a Léttől kerül a cipőmbe.
A modern embernek olyan jót tesz, ha Mikuláskor kirakja a cipőjét. Sok tárgyunk, javunk, pénzünk van, sok hatékony tudományunk, eredményes gyógyításunk, politikai hatalmunk, felsrófolt érzelmünk van, de ez még nem minden. Ez még mind nem a boldogság!
Az üresen kitett cipő az alázat gesztusa. Megteszem, ami rajtam múlik, de a beteljesedés rajtam túlról érkezik. Sok mai ember gőgösen pöffeszkedik a létezők, a tárgyi javak, a szellemi tudás halmazán és még sem boldog. A létezők síkján meg kell tenni, ami rajtunk múlik, ki kell tenni a cipőt, de a beteljesedés, a boldogság önmagamon túlról érkezik.
A lét teljessége nincs énbennem. Minden levegővétel, minden falat kenyér, minden baráti és szerelmes szeretet, minden üres cipő erre figyelmeztet: az ember nem elég önmagának, a teljességet önerőből nem képes elérni. Nem más ez, mint az alapvető szegénységünk beismerése. Üres a cipőnk, koldul a kezünk! Nem véletlenül áll a nyolc boldogság élén alaptételként a szegénység boldogsága!
Kiteszem a cipőm, még ha idősebb fejjel is. S ahogy idősödöm újra és újra ki kell tennem a cipőm, újra és újra üresen! Istenünk nem tud adni, a Mikulás nem tud édességet hozni, ha tele a cipő.

Az Úr küldõttjei

Legutóbbi bejegyzésemet húszan olvasták el, aminek õrülök és folytatom az ott elkezdett gondolatokat.

"Hozsana in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine domini.
Hozsana in excelsis."

Vagyis: Hozsana a magasságban. Áldott aki jön az Úr nevében.

Kik a mai világban, akik az örömhírt hozzák? Akik az Úr nevében jönnek? Az Egyház, az egyházi rend és mi valamennyien, akik tagjai vagyunk az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyháznak.

Kérlek Testvéreim az Úrban, beszéljünk erről minél gyakrabban, legyünk minél többen, kik megvalljuk hitünket, életünkkel bizonyítjuk, hogy Jézus Krisztus ma is itt van köztünk, ma is az örömhír hozója, válaszolni képes a mai kor kérdéseire, válaszait hangosan kimondja, ami el tud jutni egyre több emberhez, támaszt nyújtva, szeretetet adva mindannyiunknak.

Van igény a jó hírre, csak el kell, hogy jusson hozzánk, mindannyiunkhoz. Csak bátran kell járnunk azon az úton, amin Szentatyánk, Ferenc pápa időben, valós igényt követve elindult.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

A hit és megvallása

"Nemo potest duobus dominis servire" vagyis nem szolgálhatok egyszerre két úrnak, hangzott a római birodalom keresztényüldözések mártírjainak hite, amikor a császár isteni mivoltjának elfogadásától tették függővé életbanmaradásukat. És ők, megadták a választ, Jézus Krisztus útján járva, hitükben bízva a mártíromságot választották, kiállva a szenvedést és a megaláztatást.

Vannak helyzetek a mai világban is, amikor meg kell vallanunk hitünket, hűségesnek kell maradnunk küldetésünkhöz, akkor is, ha ezért nemtelen támadások érnek bennünket, vagy barátainkat. Hinnünk kell, hogy jót cselekszünk, remélni az eredményt, az emberek megértését, imádságos lélekkel, szeretettel fordulni környezetünk, társaink felé.

Imádkoznunk kell azokért, akik másként gondolják, akik hit nélkül élnek, ahogy a Fatimai fohászban imádkozzuk:

"Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Ámen"

Gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Liceum

Jessica Cox

IMÁDLAK TÉGED, SZENT KERESZT

Imádkozd el a lenti imát 33-szor Nagypénteken, 33 lelket szabadít ki a Tisztítótűzből. 50-szer elimádkozva minden pénteken, 5 lelket szabadit ki onnan. Ezt a búcsút VI. Hadriánusz, XIII. Gergely és VI. Pál pápa is megerősítette.

Imádlak Téged, ó Szent Kereszt, ki Uram legszentebb testével vagy felékesítve, legdrágább Vérével vagy borítva és festve. Imádlak Téged, Istenem, kit értem vittek a keresztre. Imádlak Téged, ó Szent Kereszt szeretetből, annak szeretetéért, aki az én Uram. Ámen.

Bemutatkozás

Nyugdíjas vagyok és teljesen véletlenül (illetve véletlenek nincsenek) kerültem erre az oldalra, s miután megláttam ezt a sok szépet és a szívemnek kedves oldalakat, nem gondolkodtam semmit, regisztráltam, így lettem "új felhasználó". Szeretettel készítek minden képet, szeretettel teszem közzé amerre jártam, Isten segítségével, amíg lehet.


Tartalom átvétel