Szertartások

Betegellátás halálveszély esetén

A legrövidebb formák szerint.
Feloldozás
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.- Ámen.


Pápai áldás
Az Apostoli Szentszék meghatalmazásából teljes búcsúban részesítelek, és megadom neked minden bűnöd bocsánatát AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. - Ámen.


Bérmálás

Csak rendkívüli esetben szabad a szentkenettel együtt kiszolgáltatni.


Kézrátétel: Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Kirsztusnak Atyja, te szolgádnak (szolgálódnak) vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őt a bűntől. Urunk, küldd le reá a Vigasztaló Szentlelket, és add meg neki a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őt az istenfélelem lelkével! Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Megkenés a krizmával:

Szentelmények

Az Egyház ősidők óta áldását adja emberekre, emberi tettekre, használati tárgyakra; egy-egy új feladatra, új házra, szerszámra, ételre...Az áldás imádság, azt kérjük általa Istentől, hogy adjon jólétet, kegyelmet és áldást. Ezt az imát nem az egyén mondja, hanem a szolgálat erejével a közösség képviselője. Az asztali áldás például az apa vagy anya ajkán hangzik fel. Azok az imák, amelyek kifjezetten az egész közösség nevében (és többnyire megszabott formában) kérnek meghallgatást, a papoknak vannak fönntartva.

Ha az imádsággal valamilyen tárgyat, helyet (templomot, harangot, kelyhet, vizet, rózsafüzért) Isten szolgálatára ajánlunk fel, azt általában szentelésnek nevezzük. Az ilyen alkalmakkor mondott imádság arra kéri Istent, hogy a megszentelt tárgy áldást hozzon használójára, illetve az ilyen hely az Istennel való találkozás helyévé váljon. Jogunkban áll ezekben a dolgokban Isten szentségét látnunk, mert a szentségek bizonyítják, hogy a földi valóságaink összekapcsolhatnak bennünket az Isten országával.

Hangsúlyozni kell, hogy a szentelmények nem hoznak létre olyan mély és nyilvánvaló kapcsolatot, mint a szentségek, és nem is olyan tartósak, mert ahogy keletkeznek, úgy el is enyésznek. A szentségekhez viszonyítva "aprópénznek" tűnnek, a szentségi élet peremén helyezkednek el (néha igen színes formában, a helyi kultúra hatását magukon viselve.)

Házszentelés


Tartalom átvétel