Betegellátás halálveszély esetén

A legrövidebb formák szerint.
Feloldozás
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.- Ámen.


Pápai áldás
Az Apostoli Szentszék meghatalmazásából teljes búcsúban részesítelek, és megadom neked minden bűnöd bocsánatát AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. - Ámen.


Bérmálás

Csak rendkívüli esetben szabad a szentkenettel együtt kiszolgáltatni.


Kézrátétel: Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Kirsztusnak Atyja, te szolgádnak (szolgálódnak) vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őt a bűntől. Urunk, küldd le reá a Vigasztaló Szentlelket, és add meg neki a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őt az istenfélelem lelkével! Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Megkenés a krizmával:
N. VEDD A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁNAK JELÉT! - Ámen.
Ezután következik a szentkenet feladása. Ha a beteg most bérmálkozott, a szentkenetnél a kézrátétel elmarad.


SZENTKENET

Az olaj megáldása:

Álld meg, Urunk , ezt az olajat és a beteget is, akit ezzel az olajjal megkenünk.


Megkenés a betegek olajával:


E SZENT KENET ÁLTAL ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL; - Ámen.

SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖZÍTSEN TÉGED, ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGOSAN! - Ámen.

SZENT ÚTRAVALÓ

Íme, az Isten Báránya: íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány.

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus teste (vagy) vére. - Ámen.

Őrizzen meg téged, és vezessen el az örök életre. - Ámen.