Zsoltárok

129. zsoltár

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram hallgasd meg a szavam!
Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket,
ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?

Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,
hogy féljenek téged.
Remélek az úrban,
benne remél lelkem,
és bízom a szavában.
lelkem várja az Urat,
jobban, mint az őr a hajnalt.
Igen, jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az urat.
Mert az Úrnál az irgalom
és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.

Dávid király bűnbánati zsoltára (50 Miserere)

Könyörülj rajtam, Isten, nagy irgalmad szerint,

Töröld el gonoszságomat, nagy könyörületességed szerint

Moss engem tisztára vétkemtől,

Tisztíts meg engem bűnömtől.

Gonoszságomat elismrem,

És bűnöm előtted van szüntelen.

Egyedül ellened vétkeztem.

S ami előtted gonosz, azt cselekedtem,

Hogy igaznak bizonyulj beszédedben,

S diadalmaskodjál ítéletedben,

Íme, te az igazságot szereted;

Bölcsességed elrejtett titkait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem, hogy a hónál fehérebb legyek.

Add, hogy örömet és vidámságot halljak,

Megtört csontjaim hadd ujjongjanak.

Fordítsd el bűneimtől arcodat,

Töröld el minden gonoszságomat,

Tiszta szívet teremts belém, Isten,

S újítsd meg az igaz lelket bensőmben.

Színed elől el ne vess engem,

Szent lelkedet meg ne vond tőlem.

Add vissza nekem örvendetes segítségedet,

És fejedelmi lélekkel erősíts meg engem.


Tartalom átvétel