Felajánló imák

Csodálatos erejű felajánló ima

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat. Az ő keserves kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

(Ausztriából)

Önmagunk felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Szűzanyám Szeplőtelen Szíve!

Teljesen és örökre Neked ajánlom és szentelem magamat. Nekedadom testemet, lelkemet; életemet, akratomat, minden testi és lelki képességemet; életemet, hivatásomat, jövmet és mindenemet, amim csak van.

Rendelkezzél velem tetszésed szerint, hiszen a Tied vagyok és a Tied is karok maradni mindörökre. Ámen.

(Egri főegyházmegyei engedéllyel)

"Imádkozzatok sokat...,és hozzatok áldozatot a bűnösök megtéréséért."

(A fatimai Szűzanya szavai a látnokokhoz 1917. augusztus 19-én.)

Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!

Úr Jézus, szentséges Szívednek ajánlom fel Nagyasszonyunk szeplőtelen Szívével egyesülve mai napom minden imádságát, munkáját, örömét és szenvedését.

Egyesítem mindezt a legszentebb áldozattal, melyet a keretsztfán bemutattál, és oltárainkon szüntelenül jelenvalvá teszel.

Fogadd el engesztelésül vétkeinkért és szándékaid megvalósulására, különösen pedig a Szentatya által kijelölt havi szándékokra.

Neked ajánlom családomat, egyházközségünket és édes hazánkat! Ámen.

(Jézus Szentséges Szvének ünnepe: június 7.)

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
Jézus és MáriaJézus és Mária


Tartalom átvétel