Áldozás-Elsőáldozás

Az elsőáldozás

Az elsőáldozást hitoktatás előzi meg. Elsőáldozó csak megkeresztelt gyermek lehet. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi Szentmiséken való rendszeres mejelenés. Elsőáldozás előtt a gyermekek is meggyónnak.

A szertartás fontos, egyben lélekemelő része a fogadalomtétel.

Keresztségi fogadás
elsőáldozásra

Kedves gyerekek!

Sík Sándor: Fehér nap

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Horváth Emerencia: Kis szívemnek...

Kis szívemnek drága kincse,
Ó, hogy várlak a lelkembe.
Édes-boldog-drága percek,
Mikor nyelvemhez ér tested.

Tegnap szép fehérre mostál,
Letörölted bűnöm foltját,
Ma örömkönny hull szememből,
Mert hozzám jössz szeretetből.

Kenyér és bor színe alá
Rejtetted az Isten-formát,
Egyesülni vágytál velem,
Hogy szívem boldoggá tegyed.

Teljesül hát régi vágyam,
Szívemből buzgón imádlak,
Áhítattal hiszlek, áldlak,
Szeresd kicsi báránykádat.

Köszöntő ver - Plébános köszöntése

Tisztelendő úr, Lelkiatyánk, Istennek szolgája!
A boldog kis elsőáldozó, ím elődbe áll ma,
Köszönjük nagy szereteted,
mellyel szeretsz minket,
Hogy annyi sok türelemmel oktattál bennünket!
És mi boldogan fogadtuk Jézust a szívünkbe,
Mert tudjuk, hogyha jók vagyunk, Ő a mennybe fogad be.
Imádkozzál értünk, hogy hűek maradjunk,
Szüleinknek, Egyházunknak,
mindig szót fogadjunk.
Ilyen tiszta lelkülettel éljük le életünk,
Mennybe jutni veled együtt,
egykor méltók legyünk!
Ezt a kis virágot fogadja szeretettel!

Köszöntő vers - Szülők köszöntése elsőáldozó részéről

Édes jó szüleink!
Örömmel és boldogsággal van a szívünk tele,
Mert először hívott Jézus égi vendégségbe.
Ezt a lelki élményt köszönjük nektek is,
Jézushoz vezérlő édes jó szüleink.

Ti teszitek széppé földi életünket,
Istenszeretettel töltitek lelkünket.
Minden földi jónál, ma többet adtatok,
Elsőáldozásra templomba hoztatok.

Hálás gyermeketek most csak egyet adhat,
De a földi jónál szebbet és nagyobbat:
Hő imával arra kérjük a jó Mindenhatót,
Szent kegyelmét, bő áldását adja mindig rátok.

Engedje, hogy nagyon soká maradjatok velünk,
Együtt kulcsolódjon imára a kezünk.
Az élet sodrában Isten legyen célunk,
Hit, remény, szeretet kísérje családunk!

Vers elsőáldozási mise végén

Beteljesült vágyunk, amire készültünk,
Szívünkbe jött Jézus, a mi nagy Vendégünk.
Arra kérünk itt most kicsik-nagyok előtt,
Maradj a Barátunk, Tanítónk, Vezérünk!

Oly nagy szeretetről tettél bizonyságot,
Mikor földre jöttél, hagyva mennyországot.
Azért arra kérünk, vezess az életben,
Segíts szépen élni igaz békességben!

Kedves jó szüleink, nagyok és gyerekek,
Alig fér az öröm szívünkben, higgyétek.
Megköszönünk mindent Jézusnak és néktek,
Ígérjük, szeretni fogjuk Őt és Titeket.

De boldogan megyünk véletek most haza,
Fogjuk Jézus kezét, jöjjön otthonunkba!
Ugye, lesz ott helye? Nem űzzük el soha?
Velünk lesz békéje, velünk boldogsága!

Vers elsőáldozási mise elején

Eljött életünknek egy csodálatos napja,
Mikor szívünkbe száll ég és föld Királya.
Ó, ha megértené sok ember e titkot,
Futna Jézusához, a lelki orvoshoz.

Ó, drága Vendégünk, oly nagyon szeretünk,
Hogy ma belépsz hozzánk, boldogan köszöntünk.
Angyalok sem kaptak ily nagy égi kincset,
Hogy magukhoz vehessék az Oltáriszentséget.

Minket kitüntettél, magadhoz öleltél,
Szent Szívedben nekünk lakást készítettél.
Terített asztalod mindig elénk tárod,
Tedd méltóvá bennünk, kérünk fogadásod.

Drága jó Jézusunk, esedezve kérünk,
Ne hagyj el bennünket, maradj mindig velünk.
Hogy a gonosz lélek ne árthasson nekünk,
Szent kegyelmed által benned növekedjünk.

Szeretnénk ezentúl gyakran hozzád jönni,
Áldott szent Testedet szívünkbe fogadni.
Hálát adni Néked, kérni kegyelmedet,
Hogy soha meg ne bántsuk jóságos Szívedet.

Kedves szeretteink és jó testvéreink,
Minden jelenlévő kedves vendégeink.
Imátokat kérjük és a jó példátok,
Hogy gyakran áldozzunk, ne csak e szép napon.

Imák szentáldozás után

Átölellek Jézusom és szívembe zárlak,
A szent angyalokkal hódolva imádlak.
Köszön, hogy értem az égből lejöttél,
Fehér Szentostyában szívembe költöztél.

Bocsásd meg, hogy eddig sokszor rosszat tettem,
De most kegyelmeddel erősíts meg engem.
Áldd meg édesapámat és édesanyámat,
Tehozzád emelem imámat.
AmenHozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya,
Kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Hódolva borulok lábaid elébe,
Hittel, imádással áldásodat kérve.

Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél,
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél.
Maradj mindig nálam, ne hagyj már el soha,
Szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda.
Amen.Nálam vagy már édes Jézus,
Megcsókollak, megölellek;
Hogy jól érezd magad nálam,
Megígérem, hogy jó leszek.
A rossz és az ördög ellen
Hősiesen küzdök Veled,
Ami szép van szívecskémben,
Mindent odaadok Neked.
Apát, anyát, családunkat,
Jó Jézuska, áldd meg nagyon,
Csókold rám az áldásodat,
Én majd otthon tovább adom.
Amen

Gyermek imája szentáldozás előtt

Édes jó Jézusom,
Felséges Királyom,
Szerető kis szívem,
Előtted kitárom.

Hogy szívem szép legyen,
Kidobom a rosszat,
Jó leszek, hogy Néked
Örömet okozzak.

Olyan nagyon szeretlek,
Bűneimet bánom,
Maradj mindig nálam
Jézusom, Királyom.

Ima szentáldozás előtt

Fehér Szent Ostyában, Jézus, Te vagy jelen,
Hiszek, bízom Benned, imádlak, szeretlek.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.
Amen.


Tartalom átvétel