Köszöntő vers - Szülők köszöntése elsőáldozó részéről

Édes jó szüleink!
Örömmel és boldogsággal van a szívünk tele,
Mert először hívott Jézus égi vendégségbe.
Ezt a lelki élményt köszönjük nektek is,
Jézushoz vezérlő édes jó szüleink.

Ti teszitek széppé földi életünket,
Istenszeretettel töltitek lelkünket.
Minden földi jónál, ma többet adtatok,
Elsőáldozásra templomba hoztatok.

Hálás gyermeketek most csak egyet adhat,
De a földi jónál szebbet és nagyobbat:
Hő imával arra kérjük a jó Mindenhatót,
Szent kegyelmét, bő áldását adja mindig rátok.

Engedje, hogy nagyon soká maradjatok velünk,
Együtt kulcsolódjon imára a kezünk.
Az élet sodrában Isten legyen célunk,
Hit, remény, szeretet kísérje családunk!