Szentmise

Szentmise menete

Bevezető:

A szentmise megújított rendje szerint a misén való tudatos, tevékeny és gyümölcsöző részvétel megkívánja a hívek megfelelő és egyöntetű magatartását, mozgását is.

Eszerint a hívek részvételével bemutatott miséken a hívek álljanak:

1. A pap bevonulásától a bűnbánati ima végéig. (Irgalmazzon nekünk..Ámen.)

2. Az Evangélium, a Credo és az Egyetemes Könyörgések alatt.

3. A Miatyánk bevezetésétől a béke átadásának végéig. (Legyen békesség köztünk mindenkor.)

4. Az áldás, az elbocsátás alatt és kivonuláskor.

A hívek térdelejenek:

Az átváltoztatást jelző csengetéstől az Úrfelmutatást követő akklamáció (éljenzés) végéig. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük...)

Pap: Az atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

Hívek: Ámen.

A hívek üdvözlése

P: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!


Tartalom átvétel