Az elsőáldozás

Az elsőáldozást hitoktatás előzi meg. Elsőáldozó csak megkeresztelt gyermek lehet. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi Szentmiséken való rendszeres mejelenés. Elsőáldozás előtt a gyermekek is meggyónnak.

A szertartás fontos, egyben lélekemelő része a fogadalomtétel.

Keresztségi fogadás
elsőáldozásra

Kedves gyerekek!

Ma van első szentáldozástok napja .Ebben a szentmisében most már ti is meg tudjátok újítani keresztségi fogadástokat, melyet annak idején, amikor megkereszteltek benneteket szüleitek és keresztszüleitek tettek a nevetekben a jó Istennek. Akkor ti még nem tudtatok beszélni, azért helyettetek ők ígérték meg, hogy ellene mondotok az ördögnek, minden csábításának és minden cselekedetének.
Hitvallást is tettek az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy hűségesen mindig kitartotok a katolikus hitben és azt is megígérték, hogy úgy fogtok élni, mint Isten tiszta lelkű, engedelmes gyermekei.
Itt az idő, hogy a saját nevetekben is kijelentsétek, hogy vállaljátok KERSZTSÉGI FOGADÁSTOKAT.

Jézus nevében kérdezlek most benneteket:

ELLENE MONDOTOK-E AZ ÖRDÖGNEK?
ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSELEKEDETÉNEK?
ELLENE MONDUNK!

MINDEN CSÁBÍTÁSÁNAK?
ELLENE MONDUNK!

HISZTEK-E A MINDENHATÓ ISTENBEN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN?
HISZÜNK!

HISZTEK-E JÉZUS KRISZTUSBAN,AZ Ő FIÁBAN A MI URUNKBAN,AKI SZŰZ MÁRIÁTÓL SZÜLETETT, ÉRTÜNK SZENVEDETT,MEGHALT,MAJD HARMADNAPRA FELTÁMADT?
HISZÜNK !

HISZTEK-E A SZENTLÉLEKBEN,A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN,A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉBEN, A BŰNÖK BOCSÁNATÁBAN,TESTÜNK FELTÁMADÁSÁBAN ÉS AZ ÖRÖK ÉLETBEN?
HISZÜNK!

AKARTOK-E AZ ISTENNEK MINDIG TISZTA SZÍVÜ ÉS ENGEDELMES GYERMKEI LENNI?
AKARUNK!

EZ A MI HITÜNK.EZ AZ ANYASZENTEGYHÁZ HITE IS AMELYET BOLDOGAN VALLUNK A MI URUNKBAN JÉZUS KRISZTUSBAN.
AMEN.