Önmagunk felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének

Szűzanyám Szeplőtelen Szíve!

Teljesen és örökre Neked ajánlom és szentelem magamat. Nekedadom testemet, lelkemet; életemet, akratomat, minden testi és lelki képességemet; életemet, hivatásomat, jövmet és mindenemet, amim csak van.

Rendelkezzél velem tetszésed szerint, hiszen a Tied vagyok és a Tied is karok maradni mindörökre. Ámen.

(Egri főegyházmegyei engedéllyel)

"Imádkozzatok sokat...,és hozzatok áldozatot a bűnösök megtéréséért."

(A fatimai Szűzanya szavai a látnokokhoz 1917. augusztus 19-én.)