Blogok

Gyimesi fohász (népköltés)

Édesanyja, Nagyasszonya
Igaz magyar fiaknak,
Patrónája, pártfogója régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk,
Légy anyja fiaidnak!
Reánk tekints, mert senki sincs,
ki sorsunk boldogítsa!
Igaz szívét és jó szemét ki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket
Aki előmozdítsa.
Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,
Majd száraz ég, majd zápor,
jég veri el termésünket.
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború,
Kétség gyötör bennünket.
Békességben, csendességben
tartsd meg hű szolgáidat,
Becsületben és bőségben Örökös Országodat!
Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya,
Hű magyar jobbágyodat!
Jó hírnévnek, magyar vérnek
gerjeszd vidám újultát,
Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát!
Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa
Az ellenség lándzsáját!
Így zokogunk, így hódolunk,
Mária, szent nevednek;
Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek.
A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát
Ajánld föl az egeknek!

TERÉZANYA REGGELI FOHÁSZA

TERÉZANYA REGGELI FOHÁSZA

Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be
gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy
áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt
azokért, akiknek szükségük van rám.

Boldog Kalkuttai Teréz

Milyen egyszerű is! Csak kívülről kel nézni magunkat és máris észre lehet venni, hogy valójában a „lárma sivatagában” szomjazva araszolunk előre egy boldogabb élet reményében.
Nekem ez a reggeli fohász az egyik kedvencem. Azért kedvelem, mert olyan „Terézanyás”. Nem lehet nem észrevenni, hogy szelíden figyelmeztet arra, hogy Isten nélkül tényleg egy óriás és „végenincs” sivatagban vánszorgunk körbe, körbe, de ha Jézust követjük, akkor van kivezető út és boldog „örök oázis”.
Terézanya ezt is jól látta és jól tudta.
Gyönyörű az is ebben a fohászban, hogy szokásához híven most is tanít minket, hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem azokra is, akiknek szükségük van ránk. Ő egész életében ezt tette: Gondolt azokra, akiknek szükségük volt rá.

Szeretettel ajánlom minden keresztény (keresztyén) TESTVÉREMNEK, hogy elkerülhessük mindannyian a végzetes, mindent elsöprő HOMOKVIHART.
koppanzs 2011-05-11

Kalkuttai Teréz anya " 8 parancsolata"

Már itt a földön boldogabb lenne az ember, ha a TÍZPARANCSOLATOT be tudná tartani! Nem lenne szükség külön törvénykezésre. A TEREMTŐNKTŐL kapott kőbevésett parancsolat olyan, mint amikor a virtuális világban tömörítő fájlt használunk. Minden benne van , csak ki kell bontani……...

Sajnos ez irányban, ha mindenki rendelkezik is ehhez szoftverrel, mégsem él a lehetőséggel, hogy a szerint élje a mindennapi életét. Ehhez sokszor mélyen el kellene gondolkodni minden cselekedetünk előtt. Valljuk be, nem sok kedvünk van így tennünk. Elfeledkezünk gyakran a legfőbb parancsról, amit Jézus Urunktól tanulhattunk meg, úgyis mondhatnám a legfontosabb kódolt szoftverkulcsról a tízparancsolathoz. Ez nem más, mint a SZERETET.

Ha SZERETET OLDALÁRÓL közelítjük meg a világot, s benne az embertársainkat, bizton állíthatom, nem lenne szükség másra csak a TÍZPARANCSOLAT betartására.
Kalkuttai Terézanya egy ilyen kulcsot ad a kezünkbe. Minden bizonnyal nem mondok ujjat vele, hogy a lelkiismeretünk is egy ilyen szoftverkulcs. Mindig oda kellene figyelni rá, a Szentlélek mindig segít. Sajnos tudom magamról, hogy sokszor hiába kapjuk az „adást” ki van kapcsolva a „vevőkészülékünk”. Nem az a baj, hogy nem működik, mert a készülékünk kifogástalan, az a baj, hogy már észre sem vesszük, hogy nem kapcsoltuk be!

Íme a KULCS amit mindenki használhat:

Kalkuttai Teréz anya " 8 parancsolata"
1.Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.
Ne törődj vele! Te csak építs.

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

ÁLDÁS

Kereszténynek lenni, az EGY ÍGAZ ISTENHEZ tartozni, nagy öröm és kegyelem.
Ez az igazi kihívás! Felemelő elkötelezettség, a legbiztosabb fogódzó! Reményt és bizalmat fenntartó, az egyetlen valódi és örök. Ez a szeretet az egyetlen, hamisíthatatlan és soha ki nem apadó örömforrása az életünknek. Krisztus Urúnk feltámadásával ezek a fogalmak egyetlen szóval összefoglalhatók: KERSZTÉNY. Nekünk mind ez nem csak a kötelezettségünk de féltett örökségünk is lett. Az alábbi Ó keresztény áldás is ennek az örökségnek a része:

ÁLDÁS

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen Téged,
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon Téged,
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen Téged a gonoszok álnokságától,
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel és kihúzzon Tégedet a csapdából!
Az Úr legyen Benned, hogy megvigasztaljon Téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen Téged, ha ellenség ront Rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon Rád!
Így áldjon meg Tégedet a Jóságos ÚRISTEN!

Ó Keresztény áldás a IV. századból

Szeretettel ajánlom minden Keresztény (Keresztyén) testvéremnek és azoknak is, akik velünk együtt haladnak az Emmausz-i úton ( Luk. 24,13-35), de még nem tudnak róla, és még nem ismerték fel, hogy az Úr Jézus tanít mindannyiunkat ezen az úton együtt haladtunkban.
Ezt az áldást húsvéti „ajándékként” kaptam email -ben az egyik bátyámtól, akivel gyermekkorunkban együtt jártunk titokban ministrálni szülővárosom szép későbarokk templomába, illetve hittanra annak csodálatosan szép és titokzatos plébániájára, anno az ötvenes években
koppanzs

Külön szeretettel küldöm a fenti Ó keresztény áldást Zita nevű blogoló társamnak névnapja alkalmából. 2011. április 27.

KRISZTUS FELTÁMADOTT ! ALLELUJA

A FÉNY CSAK BELŐLED ÁRAD, Ó, JÉZUS, nem belőlünk.
TE ragyogsz rajtunk keresztül mások felé.
Hadd dicsőítsünk TÉGED, ahogyan neked a legkedvesebb,
FÉNYEDET árasztva azokra, akik köröttünk élnek.
Hadd hirdessünk TÉGED szavak nélkül, életünk példájával,
annak megragadó erejével, amit ÉRTED cselekszünk,

Boldog Kalkuttai Teréz

Krisztus hív!

Hit nélkül nincs kereszt, csak probléma”
Kereszt nélkül nincs vigasz, csak depresszió
Kereszt nélkül nincs virradat, csak sötétéjszaka
Krisztus nélkül a kereszt göcsörtös nehéz fadarab
Krisztus nélkül nincs mosoly, kacagás, csak sírás és átkozódás
Krisztus nélkül nincs más csak, kiutatlanság
Krisztus nélkül nincs irgalom csak, szomorúság
Krisztus nélkül nincs megváltás, csak adok-kapok vásár
Kereszt nélkül nincs vasárnap csak, plázabutikozás
Kereszt nélkül nincs feltámadás, csak virtuális sötét valóság
Hit nélkül nincs más csak állandósult, nem fogadott hívás!
Krisztus hív! Kérlek, vedd már fel..........

Áldott szép örömteli húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek !

koppanzs /2011. nagyhetében

Wass Albert: Te és a világ

Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül.

A világot? A Te világodat. De ne feledd el, hogy a Te világodon kívül van még egy másik világ is és ez az igazi világ. Gyökered, vagyis jellemed, adottságaid, érzéseid és az a sok láthatatlan holmi amit magadban hurcolsz egy életen át, ebből az igazi világból ered, és ahhoz a mesterséges másik világhoz, melyet magadnak csináltál, csak annyi köze van, mint a hóvirágnak az avarhoz, melyen átüti fejét midőn a földből előbúvik.

Ha felületesen megnézed, azt hiheted, hogy ez a penészszagú halott szőnyeg tartja a hóvirágot a hátán. Pedig nem így van. Előfordul, hogy erdőtűz támad s az avar tüzet fog és elég. Elég a hóvirág is vele, az igaz. De jövő tavasszal előbúvik megint. Miért? Mert gyökere mélyebben volt, mint a halott avar, a földben volt, az igazi földben.

Így van ez veled is, testvér. Gyökered nem ebből a világból való, amit magad köré ácsoltál, és ha tűz támad s rád dőlnek a kontár tákolmány romjai: Éned az ösztön gyökérszálainak nyomán visszamenekül az igazi világba, akár a hóvirág. Mert nincsen különbség, közted s a hóvirágok között abban a világban.

Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben

Istennek Szent Anyja, Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmadért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most Hozzád folyamodom:...

Jézus, Mária, szeretlek Benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket! (háromszor mondjuk).
Ámen.

Vianney Szent János - az Ars-i plébános

"Gyermekeim - fűzte hozzá a szent mély meghatódottsággal a szószékről prédikálva -, jól jegyezzétek meg: valahányszor elnyertem egy kegyelmet, így imádkoztam. Ez az ima soha nem okozott nekem csalódást."

A szeretet mindent megold

Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt:
-Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit.
-A ház ura itthon van?-kérdezték.
-Nem - válaszolta az asszony. -Nincs itthon.
-Akkor nem mehetünk be - felelték.

Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt.
-Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
-Együtt nem mehetünk be a házba - felelték.
-Miért nem? - kérdezte az asszony.

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az ő neve, Jólét," mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta,” Ő a Siker és én vagyok a Szeretet.” Majd így folytatta: -Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült. „Ez nagyszerű!!”, mondta. „Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!”
A felesége nem értett egyet. "Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?”
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával. „Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!”
-Hallgassunk a menyünkre - mondta a férj a feleségének.
-Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget - Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a vendégünk.

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert: -Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?
Az öregek egyszerre válaszoltak: -Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel, Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.

Az ellenségszeretet imája

Uram!
Azt mondod nekünk,
hogyha követni szeretnénk téged,
akkor szeretnünk kell azt, aki keresztbe tett nekünk,
aki megalázott, aki semmibe vett minket,
és adnunk kell neki, ha kér,
vissza nem várva, semmit.

Amikor erre gondolok, nem vagyok benne biztos,
hogy a te kereszted könnyű, és a te terhed édes.
Próbálok ugyan szavaidnak megfelelően élni,
de ez magamtól nem megy.
Gyarló emberi természetem erősen tiltakozik ez ellen,
büszkeségem szemet szemért követel.

Szükségem van rád, Istenem!
Kérlek, Szentlelked által formálj engem!
A görcsös jót tenni akarás helyett
adj a szívembe őszinte, önátadó szeretetet!
Ugyanakkor segíts nekem megőriznem
a méltóságomat is az erőszakkal szemben!
Hiszem, hogy átalakítasz, és velem leszel. Ámen.


Tartalom átvétel