Blogok

Örömmel osztom meg a jó hírt

Kedves testvérem!
Most nem a saját gondolataimat adom közre, hanem örömmel osztok meg egy jó hírt az Adorans látogatóival, amit ezen a szép ünnepen kaptam Zalalövőről napi evangeliumi részleten felül.

Az alább idézett "Evangelium minden nap" végén megtalálod –remélhetőleg számodra is fontos jó hírt, amit István atya küld minden érdeklődőnek. Ajánlom szeretettel a figyelmedbe amennyiben nem vagy még tagja az "Evangelium minden nap" levelező listának. .

2011. március 25. – Péntek, Urunk születésének hírüladása
(Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így
szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy
te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz
kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll
le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz
az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod,
Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban
van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem
lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem
szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

„ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR SZENT TESTE.

Kedves Testvérem!
Újra jelentkezem, mert gyakran szembesülök számomra szomorú jelenséggel-, amit őszintén meg kell mondanom teljesen legális és megengedett dolog -, hogy nagyon sokan az áldozáskor kézbe veszik át a SZENT OSTYÁT! Nem elítélni szeretném ezeket a testvéreimet, mert mint fentebb említettem az egyház Pápai rendelettel lehetővé tette azok számára, akik így szeretnék. Nem tisztem hogy elemezzem és nem is nagyon tudnám, hogy kit és miért indított erre, számomra bocsánat a szóért: vakmerő cselekedetre. Még egyszer hangsúlyozom, nem szeretnék elítélni ezért senki, de szeretettel felhívnám az alábbi párperces ismeretterjesztő videó üzenetre figyelmet, amelynek megtekintése után talán visszatérnének az áldozás eredeti, Jézus Urunk ránk hagyományozott módon az ÚR SZENT TESTÉNEK méltóbb és alázatosabb fogadására. Ne csak MONDJUK, de HIGGYÜK is:
„ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR SZENT TESTE.
ÚRAM NEM VAGYOK MÉLTÓ, HOGY HAJLÉKOMBA JŐJ. „

Itt megnézheted:
http://metropolita.hu/2011/02/23/eucharisztikus-csoda-buenos-aires-ben/

URAM ADD MEG
Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és
epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél. Erre
a szeretetre kérlek isteni Megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent
Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig
halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam.

SZENTLÉLEKBEN MEGÚJULVA ÜNNEPELJÜK A HÚSVÉTI TITKOKAT!
Mária, az Úr édesanyja és hűséges szolgálóleánya, segíts nekünk a
nagyböjti idő lelki küzdelmeiben, hogy megfelelően éljünk az ima, a böjt
és a jótékonyság fegyverével, s a Szentlélekben megújulva ünnepeljük a
húsvéti titkokat!

Befejezésül szeretettel ajánlom az alábbi rövid rőpimát szeretett Boldog Calcuttai Teréz anyától:
TERÉZ ANYA IMÁDSÁGA:

Úr Jézus, segíts megértenünk,
hogy csak saját magunk és önző vágyaink gyakori halála

Igen, Atyám!

Igen, Atyám, most már csak arra vágyom,
Hogy amíg fekszem itt a betegágyon,
Te nagyon meg tudj növekedni bennem,
S taníts meg újra kisgyermekké lennem.
Könnyű keresztem hogyne hordanám
Örömmel, békén: IGEN ATYÁM!

Igen, Atyám, most már csak arra kérlek,
Ne haragudj, hogy fel nem érlek,
Hogy amiért utaid homály borítja,
És nem találom, hol a próbák nyitja,
Nem tudja mondani rögtön a szám
Örömmel, békén: IGEN ATYÁM!

Keresztül húztad, amit én akartam,
Felfedtem bennem, amit én akartam.
Minden erőmet szélbe szórtad széjjel,
Kerestem, nincs már… betakart az éjjel.
Csak a hit égett, fényt ragyogva rám,
Köszönöm néked: IGEN ATYÁM!

Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni,
Olyan jó magam egészen letenni.
Olyan jó tudni, hogy semmit sem érek,
Semmit sem birok, gyarló földi féreg.
Kegyelem minden, hogyne mondanám
Hittel az áment: IGEN ATYÁM!

A kudarcról

A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagy – hanem azt, hogy nem arattál sikert.
A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értél el semmit – hanem azt, hogy tanultál valamit.
A kudarc nem azt jelenti, hogy bolond voltál – hanem azt, hogy volt benned hit a kísérletezéshez.
A kudarc nem azt jelenti, hogy dicstelenné váltál – hanem azt, hogy volt merszed próbálkozni.
A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értetted a lényeget – hanem azt, hogy valamit másképp kell csinálnod.
A kudarc nem azt jelenti, hogy alábbvaló vagy – hanem azt, hogy nem vagy tökéletes.
A kudarc nem azt jelenti, hogy elvesztegetted az időt – hanem azt, hogy van ürügyed az újrakezdéshez.
A kudarc nem azt jelenti, hogy fel kell adnod – hanem azt, hogy még jobban kell igyekezned.
A kudarc nem azt jelenti, hogy sohasem fog sikerülni – hanem azt, hogy türelmesebbnek kell lenned.
A kudarc nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott téged, hanem azt, hogy Neki bizonyosan van egy jobb ötlete.

Megkértem Istent...

Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet.
Azt mondta, nem Ő veszi el, nekem kell feladnom.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet.
Azt mondta: nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot.
Azt mondta: nem. Csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól.
Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, adjon lelki fejlődést.
Azt mondta: nem. A fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem.
Azt felelte: látom, már kezded érteni.
Kértem Őt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet...
És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot...
És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat
Kértem, adjon szeretetet...
És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet...
És adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.

Lábnyomok

Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton.
Jelenetek villantak fel az életéből. Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré. Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat.
Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte az Urat:
- Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád?
Az Úr így felelt:
- Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek.

A bölcs öreg

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
Milyenek itt az emberek? tudakolódta.
Hová valósi vagy? kérdezett vissza az öreg bölcs.
Athéni vagyok.
És felétek milyen nép lakik? kérdezett tovább az öreg.
Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg.

A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! - válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! - mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.

A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította.
Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.

Jézus Krisztus bölcsessége

Ő felfoghatatlan, hiszen végtelen.
Romolhatatlan és nem hasonlít semmihez.
Ő az örök jóság.
Bűntelen és örökkévaló.
Áldott; s míg Őt senki sem ismeri,
Ő jól ismer mindenkit.
Megmérhetetlen és utolérhetetlen.
Tökéletes, semmi fogyatéka nincs.
Végtelenül áldott.
Az Ő neve: a Mindenség Atyja.

Isten csodásan működik

Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta: "Isten csodásan működik." Egy idő után a király olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett belőle. A király és minisztere vadászatra indultak. A király lőtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott az evésnek, de a nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter most is azt mondta: "Isten csodásan működik."

A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta miniszterét és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király, a szarvas sülttel jóllakva, elaludt. Vad rablók, Kali istennő imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták áldozni isten nőjüknek - majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a királynak hiányzik egy ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták: "Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat." Így futni hagyták.

A király visszaemlékezett minisztere szavaira: "Isten csodásan működik." És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A király bocsánatot kért tőle és kérte, álljon újra szolgálatába.

A miniszter azt válaszolta: "Nem kell bocsánatot kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik."

A Nyári előadások

Apostoli életutak és levelek című előadássorozatunk utolsó előadásaihoz értünk:
Bibliai előadás-sorozat kéthetente szombat délután 4 órakor a Gödöllői Bibliaházban

Előadók:
Cserbik János, Kecskeméti János, Reisinger János, Sonnleitner Károly, Vigh Ágnes
Az előadások témái:

Július 3. Legyőzhető-e a lobbanékony, heves, sértődékeny természet?

(Péter apostol élete)

Július 17. Az evangéliumi elvek a gyakorlatban

(Péter apostol I. levele)

Július 31. Péter apostol lelki testamentuma mártírhalála előtt előtt?

(Péter apostol II. levele)

Augusztus 14. Mi segíthet abban, hogy felismerjük a hamis tanítást?

(Júdás apostol levele)

Augusztus 28. "A mennydörgés fiából" szeretett tanítvány

(János apostol élete)

Szeptember 11. Isten és ember szeretetkapcsolata

(János apostol I. levele)

Szeptember 25. Hogyan viszonyuljunk a hamis tanításhoz és a hamis tanítókhoz?

(János apostol II. és III. levele)

Minden előadás után beszélgetésre, a témákkal kapcsolatos kérdések felvetésére lesz lehetőség.
A helyszínen bibliai tárgyú könyveket és hanganyagokat árusítunk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadássorozat programja PDF formátumban letölthető a gödöllői Bibliaház honlapján
A korábbi előadások hanganyagai a honlap Hanganyagok menüpontjában!

http://www.godollo.bibliahaz.hu


Tartalom átvétel