G

Getszemáné-kert

arameus: Az a kert az ókori Jeruzsálem mellett, amelyben Krisztus a kínszenvedését és halálát megelőző éjszakát töltötte.

glória

latin: dicsőség, dicsfény, sugárkorona. A misének e szóval kezdődő része.

Gloria in excelsis deo = dicsőség a magasságban Istennek!

Góg és Magóg

héber: Az Ó-és Újszövetségi szövegekben két személy, akik Izrael, ill. a kereszténység végromlását készítik elő.

Golgota

Arameus neve annak a Jeruzsálem melletti dombnak, ahol Jézust keresztre feszítették (Kálvária).

grácia

latin: 1. báj, kellem, kecsesség, 2. kegyelem, kegy, megbocsátás 3. jóindulat, kedvezés 4. hála, köszöntet

gregorián korálisok vagy énekek

A nagyrészt I. Gergely pápától összegyűjtetett egyszólamú, zenei kíséret nélküli egyházi énekek; recitáló dallamformálás, egyes esetekben ötfokú hangnemek jellemzik őket.

gregorián

Gergely-naptár; XIII. Gergely pápától 1582-ben a szökőnapok beiktatásával rendezett naptár


Tartalom átvétel