M

Madonna

Szűz Mária

mágus

perzsa-latin: keleti csillagjós; perzsa pap, aki jóslással, gyógyítással s varázslással is foglalkozott

mahdi

arab: a mohamedánok várta megváltó, megszabadító

makulátlan

szeplőtelen, tiszta, bűn, hiba nélküli; ártatlan, becsületes, feddhetetlen

makula: mocsok, szennyfolt, erkölcsi fogyatkozás, szeplő

mammonizmus

arameus-latin: pénzimádat, féktelen vagyonszerzési vágy.

mammon: nyereségvágy; bálványként imádott pénz, gazdagság (Mammon, régi asszírok pénz és bőségistene nevéből)

manréza

Lelkigyakorlatos ház (Manéza spanyol falu nevéből, ahol Loyolai Ignác a jezsuiták lelkigyakorlatainak szabályzatát megírta) manrézába vonul v. megy.
1. Lelkigyakorlatok végzésére egyházi intézménybe vonul vissza.

minorita

latin: a Ferences-rendből kivált, ma már önálló szerzetesrend tajga

maroniták

A Földközi-tenger keleti medencéjének államaiban élő szír rítusú katolikus (első pátriárkájuk Maron nevéről)

Mater Dolorosa

latin: Fájdalmas Anya, a szenvedő Szűz Mária

mater

latin: anya, fogadalmas és tanítórendi apácák megszólítása, címe


Tartalom átvétel