D

Dalmatika

A kazulával hasonló anyagból készül. Ez a diakónus liturgikus ruhája.

dóm

Püspöki székesegyház, katedrális.

Damaszkusz-i megtérés

A damaszkuszi úton történt a pál-fordulás: a keresztényüldöző Saul megkapta a szükséges kegyelmet. Pál apostol lett , kersztény. Itt hangzott el: "Saul, Saul miért üldözöl engem?"

Démonizmus

görög-latin: hit az ördögök, démonok létezésében

démonikus: démonszerű, ördögi - a démonoktól megszállott, ördöngős

démon: (görög) ördög, gonosz, ártó szellem

Deo gratias!

latin: hála Istennek (a mise befejező mondata)

Determinizmus

lat: a meghatározottság, szükségszerűség elve; az események és jelenségek szükségszerű összefüggését és okozati meghatározottságát valló felfogás.

Diakonátus

gör-lat: az áldozópapságot megelőző egyházirendi fokozat

Diákónus

görög: a katolikus és görögkeleti egyházban: szerpap

- a protestánsoknál: lelki gondozást, régebben a szegények gondozását is végző nem lelkészi személy

Diakonissza: gör-lat: a keresztény ősegyházban: egyházi jellegő munkát végző nő

 

Dialektika

görög: a mozgásnak és a fejlődésnek ellentmondásokon és kölcsönhtásokon alapuló objektív folyamata; a természet, a társadalom és  gondolkozás, azaz az anyag legáltalánosabb mozgástörvényei, ill. ennek az elmélete

Didaktika

görög: oktatástan; a neveléstudományánynak az oktatás elméletével és módszertanával foglalkozó ága


Tartalom átvétel