egyetemes zsinat

Az egész Egyház püspökei a pápával együtt tanácskoznak a hit dolgairól. Határozatai az egész Egyházban kötelező érvényűek, hit és erkölcs dolgában tévedhetetlenek.