pantokrátor

görög: Krisztust, mint a világ uralkodóját, trónon ülve, királyi jelvényekkel ábrázoló kép; a bizánci és a görögkeleti egyházi művészet sűrűn alkalmazza