pater noster

latin: a Miatyánk latin szövegének kezdő szavai, illetve maga az ima