P

plébánia

latin: katolikus egyházközség, ennek lelkészi hivatala, falun a plébános lakóháza

Poncius Pilátus

Júdea római helytartója, aki ugyan ártatlannak tartotta Jézust, d azért hagyta, hogy keresztre feszítsék.
Belekerült, mint Pilátus a krédóba: véletlenül, akarata ellenére került bele valamibe.
Ponciustól Pilátusig: eredménytelenül az egyik helyről a másikra (szaladgál, ill. küldözget); Poncius Pilátus Heródeshez küldte Jézust, Heródes pedig visszaküldte hozzá;

pontifikátus

latin: a római pápa főpapi méltósága, a római pápa pápaságának ideje

pontifikális: főpapi

post Christum natum

latin: Krisztus születése után(i): az időszámításunk szerint(i) kifejezésnek megfelelő régi formula (röv. p.Chr.n.)

predestináció

latin: eleve elrendelés

Az egyházi tanítóhivatal egyetemes tanítása (magisterium ordinarium et universale) kinyilatkoztatott igazságnak vallja, tehát dogmának kell tartanunk, hogy van tökéletes prdestináció, azaz Isten öröktől fogva tudja, hogy kik üdvözülnek és hatékonyan akarja üdvözülésüket.

prozelita

görög-latin: valamely hitre újonnan áttért személy

purgatórium

latin: tisztítóhely, tisztítótűz; a a bocsánatos bűnökkel terhelt lelkek átmeneti vezeklő helye az üdvözülés előtt

puritánus

latin: annak a 16. században keletkezett angol protestáns szektának tagja, amely feladatául tűzte ki, hogy az anglikán vallást megtisztítja a katolicizmus maradványaitól, valamint a világi (királyi) beavatkozástól.

pápista

Egyes protestánsok így csúfolták a katolikusokat, mert hűségesek maradtak a pápához. Mi ezen nem sértődünk meg.

protestáns

A katolikus és az ortodox (görögkeleti) vallásokon kívül keresztények protestánsoknak nevezik magukat.


Tartalom átvétel