P

Püspök:

Az egyházmegye kormányzója. A püspökszentelés folytán a pápával egységben a püspöki kollégium tagja lesz. Diakónusokat, papokat szentel, kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Megyés püspök az, akikre egy egyházmegye kormányzását bízták. Címzetes püspök többnyire melléjük vannak beosztva, munkájuk megkönnyítésére, ilyenek, pl.: segéd- vagy koadjutorpüspökök (öröklési jogú segédpüspök).


Tartalom átvétel