R

reprobáció

Reprobatio-nak Egyházunk a meghiúsult isteni üdvözítő akaratot nevezi. Ennek elképzelésében két tábor áll szemben egymással: a predestinaciánusok és a katolikusok. A predestinaciánusok szerint Isten egyeseket eleve a kárhozatra szánt, ők tehát nem szabad akarattal elkövetett bűneik miatt, hanem azokra való tekintet nélkül (ante praevisa demerita = már bűneik tekinetbe vétele előtt) a kárhozatra lettek kiválasztva. A reprobációnak ezt a formáját a katolikus teológia reprobatio positiva-nak nevezi, a trienti zsinat pedig eretnekségnek minősítette (DS 1567).

Regnum Mariánum

latin: Magyarország katolikus megnevezése (a.m. Mária országa)

2. Katolikus ifjúsági egyesület a 20. század első évtizedeiben.

regula

latin: szabály, szabályzat; rend, rendszabás, ügyrend. Egyes szerzetesrendek alaptörvénye.

rekvizitum

latin: kellék, szükséges dolgok

relikvia

latin: vallásos tisztelet tárgyát alkotó ereklye, maradvány

Remusz

A latin hősmonda szerint Romulus testvére; együtt kezdtek Róma falainak építéséhez, de összetűztek, s Romulus megölte

responsorium

latin: (zene) szólóének és karének váltakozása; a kántor v. az énekkar énekelt válasza a pap énekére.

2. A pap énekét és a hozzá tartozó feleleteket tartalmazó szertartáskönyv.

3. Rövid szentírási szöveg a misében a lecke után.

Rituále

latin: szertartáskönyv

rituális: a szertartásnak megfelelő, a vallástól előírt

rítus: vallási szertartás megszokott rendje


Tartalom átvétel