reprobáció

Reprobatio-nak Egyházunk a meghiúsult isteni üdvözítő akaratot nevezi. Ennek elképzelésében két tábor áll szemben egymással: a predestinaciánusok és a katolikusok. A predestinaciánusok szerint Isten egyeseket eleve a kárhozatra szánt, ők tehát nem szabad akarattal elkövetett bűneik miatt, hanem azokra való tekintet nélkül (ante praevisa demerita = már bűneik tekinetbe vétele előtt) a kárhozatra lettek kiválasztva. A reprobációnak ezt a formáját a katolikus teológia reprobatio positiva-nak nevezi, a trienti zsinat pedig eretnekségnek minősítette (DS 1567).