N

nuncius

latin: A Vatikán diplomáciai képviselője; a pápa állandó követe (valamely országban)

nunciatúra

latin: pápai követség

Numeri

latin: Mózes negyedik könyve

novícia

latin: apácanövendék, próbaidős apáca

noviciátus: szerzetes vagy apáca próbaideje

nóna

latin: a nap kilencedik órája (délután három óra). A szerzeteseknél a déli ima ideje.

nominalizmus

latin (filozófia): a középkori skolasztikus filozófiában az a materialista jellegű felfogás, amely szerint az általános fogalmak puszta nevek, és a valóságban csak az egyedi tulajdonsággal bíró egyes dolgok léteznek.

nirvána

szankszkrit: a buddhista vallásban a teljes megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlásnak szenvedésekkel járó körforgásából, a legmagasabb boldogság állapota, amelyre a lélek törekszik (a.m. kialvás).

2. teljes megsemmisülés, a létezés ellentéte, a nemlét.

nimbusz

latin: dicsfény, fénykoszorú, sugárkorona (szentek feje körül)

nihilizmus

latin: minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása.
2. A lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás, magatartás.

nekropolisz

görög: nagy kiterjedésű temető egyes ókori városok környékén (a.m. a holtak városa)


Tartalom átvétel