nihilizmus

latin: minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása.
2. A lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás, magatartás.