N

nazarénus/ok

Újrakeresztelő, fegyverhez nem nyúló, szombatos szekta, ill. ennek tagja.

2. Az első (zsidókból lett) keresztények-

Niceai egyetemes zsinat

A Niceai Egyetemes Zsinat döntése: Jézus valóságos Isten.

Konstantin császár békét akart birodalmában. Ezért az akkori székvárosba, Niceába, zsinatot hívott össze. Döntsék el a püspökök a vitát, aztán mindenki tartsa magát a döntéshez.
A zsinat össze is ült (325). Sok zsinati atya még testén viselte az utolsó üldözés kínzásának nyomát, most megérték, hogy a császári palota egyik termében tárgyalhatták meg az egyház ügyeit. Konstantin is jelen volt. A helyes egyházi tanítást Atanáz, az alexandriai pátriárka diákonusa terjesztette elő. A zsinat elsöprő többséggel megállapította, hogy Jézus valóságos Isten. Áriusz a döntést nem fogadta el, ezért az Egyházból kiközösítették, vagyis kizárták, a császár pedig száműzte.

Nagyprépost:

A káptalan elöljárója.

Navicula

Talpas, hajó alakú edény. Tömjéntartó, melyből kis kanálka segítségével hintik a tömjént a füstölőben lévő faszénparázsra.


Tartalom átvétel