F

Farizeus

héber: A jómódú városi lakosság érdekeit képviselő, a vallási törvények formális megtartására figyelő, szenteskedő vallási-politikai párt híve az ókori Júdeában.

Filiszteus

héber-latin: Palesztína lakói az i.e. I. évezredben

Frigyláda

A frigyláda a szent láda, melyet a Szentírás elbeszélése szerint (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) Mózes a pusztában készített. E leírás szerint akácfából készült, kivül és belül arannyal volt bevonva, fedelén pedig, amely egészen aranyból való volt, két kerub nyugodott. Benne őrizték a két kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat volt felírva, emlékeztetőül mannát és Áron kivirágzott vesszejét tették bele. A bírák korában Silóban állott. Éli főpap idejében, amikor ennek fiai a filiszteusok elleni háború alkalmával a nép kívánságára a frigyládát a táborba vitték, az izraelitákat Eberhaezelnél megverték és a frigyláda a filiszteusok hatalmába került.


Tartalom átvétel