B

Betlehemi jászol

Az első jászol készítését Assisi Szent Ferencnek tulajdonítják. 1222 karácsonyán Szent Ferenc Betlehemben járt és nagy hatást tett rá az ottani karácsonyi liturgia. Visszatérve, engedélyt kért a pápától, hogy hasonló módon ünnepelhesse meg a karácsonyt a következő évben. Az akkori egyház tiltotta az előadásokat, ezért a pápa csak azt engedélyezte, hogy templom helyett egy barlangban tartsa az ünnepi misét. Szent Ferenc a szalmával bélelt barlangba egy jászlat állított, élő állatokkal, amely mintegy háttérképként szolgált, miközben a szent prédikált a környékről összegyűlt híveknek.
A mai értelemben vett első jászlat Arnolfo di Cambio készítette márványból 1283-ban és ma is látható a római Santa Maria Maggiore bazilikában. Az ötletet hamarosan más templomok is átvették, saját változatukat megvalósítva.

Bábel

Az ókori Babilon városának héber neve; a Biblia szerint az emberek itt egy égig érő torony építéséhez fogtak, de Isten merészségükért büntetésül a nyelvüket összezavarta, úgyhogy az építkezést abba kellett hagyniuk. 2. Sokféle nyelvű beszédből adódó zűrzavar.

bazilika

görög-latin: az ókorban: magas kupolás, tágas,középület, ahol a bíróság működött, kereskedelmi ügyleteket kötöttek. Ennek mintájára épített több hajós templom, melynek középső hajója, a főhajó szélesebb és magasabb az oldalhajtó(k)nál.

Görög szó, királyi házat jelent. A bazilikák nagy csarnokok voltak tanácskozás és vásár céljára. Könnyen lehetett őket templommá átalakítani. Ma bazilikának hívjuk a tekintélyes keresztény templomokat.

Beliál

héber: alvilági ártó, rontó lény; az ördög egyik neve

benedektinus

latin: bencés, Benedek-rendi szerzetes

benefícium

latin: jótétemény, régen egyházi javadalom

biblia pauperum

latin: a Biblia egyes részeit, főleg Jézus életét sok képpel, kevés szöveggel bemutató középkori könyv (a.m. szegények Bibliája)

blaszfémia

görög: istenkáromlás, kegyeletsértés, magasztos dolog meggyalázása, kigúnyolása

bréve

latin: egyszerű pápai oklevél; rövid, kisebb jelentőségű kérdést érintő pápai irat.

breviárium

latin: katolikus papi zsolozsmás könyv


Tartalom átvétel