S-SZ

Szedília

A papi szék. Ez a szertartást végző pap helye, aki a közösség vezetője, és Krisztus képviselője. Ezt a széket úgy kell elhelyezni, hogy kifejezze szerepét, és szemben legyen a néppel.

Stóla

A papi hatalom jelvénye. Hosszú, szalag alakú, gazdagon díszített ruhadarab. A pap és a püspök nyakába akasztva, a mellén párhuzamosan lelógatva viseli. A diakónus pedig bal vállára fektetve, testét átlósan keresztezve a jobb karja alatt köti össze.

szimónia

Lelki dolgokkal, egyházi tisztségekkel vagy javakkal való kereskedés, nyerészkedés; ezek áruba bocsátása (az Újtestamentumi Simon mágus nevéről)-

Szodoma és Gomorra

Bibliai városok, melyeket Isten a lakóinak erkölcstelensége és kicsapongó életmódja miatt elpusztított.

szinoptikusok

A három első, sok tekintetben rokon evangélium szerzői (együttlátók) Máté, Márk és Lukács

Septuaginta

latin: Kr.e. 200 táján keletkezik (a Biblia legrégibb fordítása)a Palesztinán kívül élő igazhívő zsidók közösségében a Szentírás görög fordítása. Ezt a "Septuaginta" elnevezésű fordítást az apostolok is előszeretettel használták. 70 tudós műve.

simónia

Egyházi hivatalt pénzért vásárolni.


Tartalom átvétel