J

Jahve

héber: a zsidóknál az Isten neve

janzenizmus

reformmozgalom (főleg Franciaországban) a katolikus egyházban a 17-18. században, a kálvinizmushoz közel álló irányzat (C. Jansen németalföldi püspöknek, a mozgalom megindítójának nevéről)

jeremiád

francia-német: Jeremiás próféta siralmai a Bibliában.

johanniták

latin: a középkorban alakult, keresztelő Szent Jánosról elnevezett, kezdetben főleg betegápoló, majd katonai jellegű, egy ideig rendkívül hatalmas és gazdag lovagrend, ill. ennek tagjai

judaizmus

latin: a kereszténység kezdetén a zsidó kereszténység egyik ága

júdáspénz

az árulás díja, árulásért kapott pénz (Júdás 30 ezüstért árulta el Jézust)

júdáscsók: a rosszakaratot tüntetően leplező csók


Tartalom átvétel