A

Arianizmus

Áriusz száműzetése helyén megnyerte magának a császári család több tagját. Végül maga Konstantin is melléje állt. Tanait most már a császárok erőltették a népre. Így erősödött az arianizmus.

Áriusz szerint Jézus isteni, de nem Isten.
Áriusz alexandriai pap, azt tanította, hogy Jézus isteni ember, de nem Isten-ember. (Görögül: homoi-uziosz = Isten-hez hasonló; homo-uziosz =Istennel egylényegű). A két szó csak az "i" betűben tér el, jelentésben azonban a két szó közti különbség végtelen. Áriusz oly ügyesen adta elő eretnekségét, hogy azt nehezen lehetett megkülönböztetni az ősi tanítástól. Így tanaival sok püspököt is megtévesztett. Az Egyházban nagy vita támadt.

Antipendium

Az oltárnak a néppel szemben levő oldalát borító terítő, melyet gazdagon díszítettek.

Ampolna-készlet

Misekanna-készlet. Szentmisén használatos kancsócskák, a bor és a víz számára. Rendszerint betű jelzi tartalmukat: „A”=Aqua (víz), „V”=Vinum (bor). Az ampolnákat tálcára helyezték. Mind a tálca, mind az ampolnák díszes kiképzésűek voltak.Ampolna készlet 1819-1838 között ezüstbőlAmpolna készlet 1819-1838 között ezüstből

Ambó:

Lépcsővel megközelíthető, kiemelt hely a szentmise olvasmányainak felolvasására és egyes liturgikus énekek számára.

Isten igéje hirdetésének a helye. Amíg az oltár azt jelenti a templomban, hogy Krisztus meghív bennünket az ő lakomájára, és Testével táplál, az ambó annak a helye és jelképe, hogy Krisztus megteríti nekünk az Ige asztalát, és szent tanításával táplál bennünket.

Adorans

latin: Krisztus v. Mária lábánál térdeplő, hozzájuk imádkozó alak

Advent

latin: A karácsonyt megelőző négy hét. Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát.

Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja mindig november 27. és december 3. közé esik.

A december 25. előtti utolsó vasárnap advent negyedik vasárnapja, az azt megelőző advent harmadik vasárnapja, és így tovább. 2006-ban azért volt érdekes advent negyedik vasárnapja, mert december 24-ére esett, a legkésőbbi időpontra, amely még karácsony előtt van, hiszen ez a nap karácsony előestéje, vagyis szenteste (ebből következik, hogy advent első vasárnapja nem lehet később, mint december 3.).
Az időszak neve:
Adventi naptár egy középület homlokzatán (Rathaus Hünfeld)

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

Egyházi szertartások és szokások

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik.

Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali (rorate) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap a megváltó várása és Szűz Mária tisztelete.

Ugyancsak adventhez köthetők az ó-antifónáknak nevezett egyházi énekek. Nevük onnét ered, hogy az „Ó!” felkiáltással kezdődnek.

Szentcsalád-járás

Alba

lat. Hosszú, földig érő fehér ing, amit az un. CINGULUM-mal (öv) szorítunk össze derékban. Újabban begombolható, kabátszerű albákat készítenek, ezt KUKULLÁNAK is hívják. Ez az egyházi szolgálattevők közös ruhája. Erre veszik fel a többi ruhadarabot. A fehér szín az örömnek, a feltámadásnak, és az istenszolgálathoz illő lelki tisztaságnak a szimbóluma.

Angyalvár

Eredetileg Hadrian császár mauzóleuma, a X. század óta erős fellegvár Rómában, tetején Mihály arkangyal bronzszobrával. A Vatikánnal fedett folyosó köti össze.

Apokalipszis

gör. a Jelenések Könyve: az Újszövetség egyik könyve, amely misztikus jóslatokat tartalmaz a világ végéről, s az előte bekövetkező szörnyűségekről az Apokallipszis lovasai az ott szereplő négy jelképes (a halált, a pestist, az éhinséget és a háborút megszemélyesítő) rémalak.

Apostol

gör-lat. Jézus tizenkét tanítványának egyike.


Tartalom átvétel