Női Szerzetesrendek

UNUM Testvérek

(Unum Sanctissimae Trinitatis)

Alapító: Mester Margit Mária (1906-1961), Szeged, 1938.
Mester MargitMester Margit
A közösség lelki pártfogója: Csávossi Elemér S.J. (1883-1972).
A közösség Jézus főpapi imájának a szavait vallja mottójának: "Ut omnes unum sint. Hogy mindnyájan egy legyenek" (Jn 17,21).

Egység:
- a kegyelem által a szívekben élő szentháromsággal,
- Krisztussal és egymással az Egyházban, hitben és szeretetben,
- az Egyházon belül, társadalmi osztályok és nemzetek között, szeretetben minden embertestvérrel.

Az UNUM-nak Szegeden, Kassán, Abonyban és Budapesten volt háza. A testrévek óvodát, napaközi otthont vezettek, hittant tanítottak, lelkigyarkorlatokat szerveztek, hitbuzgalmi kiadványokkal foglalkoztak. 1950-ben, 20 UNUM testvér szüntette meg apostoli tevékenységét.
Az UNUM közössége a következő módon épül fel:
1. Az UNUM tagjai: közösségben élnek, fogadalmakkal. Felajánlják magukat a hit- és szeretetbeli egységért. Életmódjuk apostoli, erősen hangsúlyozott szemlélődő lelkiséggel.

2. Az UNUM társatagjai: a világban élnek, fogadalmakkal, az elöljárók vezetésével. Felajánlják magukat az egységért. Életmódjuk apostoli jellegű az UNUM szellemében.

3. Az UNUM kültagjai: világi nők, akik állapotbeli kötelességeik teljesítése útján élik az UNUM lelkiségét.


Tartalom átvétel