Imák

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát és ez méhébe fogadá a Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy Mária stb.

Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária stb.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Üdvözlégy Mária stb.

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,

Hogy méltók lehettünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Kérünk Téged, Úr Isten! öntsd lelkünkbe kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus álta. Ámen.

(Este még hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, aztán ezt mondjuk: a megolt hívek lelkei Isten irgalmából békében nyugadjanak. Ámen.)

A hit, remény és szeretet fölindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.

Istenem, remélek tebenned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy.

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméló vagy.


Tartalom átvétel