Zsoltárok

A zsolozsma legnagyobb részét a zsoltárok imádkozása teszi ki.
A Szentírás 150 zsoltára az emberi imádkozás gazdagságát tárja fel. Vannak közöttük siralmak, könyörgések, ujjongó himnuszok és hálaadó énekek.

Nyelvezetük az első pillanatra idegen és archaikus (a legrégibb zsoltárok mintegy 3.000 évesek). De ha elmélyültebben olvassuk őket, észre vesszük, hogy szavaik, képeik számunkra is ismerősek: a segítő kéz, a figyelő szem a boldogító fény stb...

A zsoltárok az emberiség legtöbbet olvasott, leggyakrabban imádkozott szövegei...

A zsoltárokat Jézus eljövetele előtt írták, azonban ez ne jelenti azt, hogy elévültek. Jézus maga is ezeket imádkozta itt a földön. Jézus a bennük foglaltakat beteljesítette, ezért mi már a zsoltárokat Jézus fényében értelmezzük, ebben a teljesebb értelemben imádkozzuk. Amikor tehát ajkunkra vesszük, akkor Jézussal, Jézus által, Jézusról, Jézushoz mondjuk a szavakat...