zikkurat

sémi: négyszögletes tömbökből álló, felfelé lépcsőzetesen keskenyedő torony, tetején csillagvizsgáló szentéllyel; sumer, babilóniai és asszír templomok fontos alkotórésze.