Újszövetségi Szentírás

A gyermek Jézus

Ha Jézus csakugyan a Messiás és Isten Fia, ahogy az őskeresztény igehirdetés tanította, akkor ennek már gyermekkorában is meg kellett mutatkoznia. Mózeshez hasonlóan ezért menekült meg a már gyermekkorában rá leselkedő életveszélytől, ezért ismerték fel benne rendkívüli emberek Isten küldöttjék és a jövendő nagy királyt, de ezért tudta ő maga is ámulatba ejteni tizenkét évesen még a bölcseket is az evangéliumi elbeszélések szerint.

A gyermek Jézus a templomban

A napkeleti böcsek hódolata

A Máté-evangélium (2,1-23) elbeszéli, hogy miután Jézus Betlehemben megszületett, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, ahová csillag vezette őket. Heródes királynál érdeklődtek, hogy hol találják az újszülött királyt, akinek látták csillagát s aki előtt hódolni akarnak.

Heródes megijedt, összehívta a főpapokat és írástudókat, hogy megtudakolja tőlük, hol kell a Messiásnak megszületnie. Azok azt válaszolták, hogy a prófétai jövendöléek Betlehemet jelölik meg a Messiás szülőhelyéül.

Ekkor Heródes hívatta a bölcseket és Betlehembe küldte őket. De azt kérte, ha megtalálják a gyermeket, jelentség neki, hogy ő is elmenjen és hódoljon neki.

A bölcsek elindultak és a csillag vezetésével meg is találták a gyermeket.

Jézus születése

Jézus születéséről két evangélium (Máté és Lukács) részletesen is beszámol. (Mt 1,18-25; Lk 2,1-7). E beszámolók lényeges pontokon eltérnek egymástól, noha abban megegyeznek, hogy Jézust földi anyától származtatják. Ezzel szemben János teofániaként (istenmegjelenésként) mutatja be Jézus földi életének a kezdetét. (Jn 1,1-18).

Az angyali üdvözlet

A Lukács-evangélium szerint Jézus születését - akárcsak Keresztelő Jánosét - angyal adta hírül Isten Gábor angyalt elküldte Názáret városába egy Mária nevű szűzhöz, aki a Dávid családjából származó Józsefnek volt a jegyese.


Tartalom átvétel