URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Ünnep

Ünnepe: augusztus 6.

Máté 17.

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. Egyszerre csak megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz:
"Uram, jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod, csinálok itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Szavai közben fényRaffaello Santi: Jézus színeváltozásaRaffaello Santi: Jézus színeváltozásaes felhő takarta el őket és a felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. De Jézus hozzájuk lépett és megérintette őket: "Keljetek föl, ne féljetek!" Föltekintve senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.