Reggeli ima a papi zsolozsmából

A századok halhatatlan és láthatatlan királyának egyedül Istennek, legyen dicséret és dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.
Könyörögjünk! Mindenható Úr Isten, aki e napnak kezdetéhez elvezettél minket, a te kegyelmed erejével őrizz meg minket, hogy e napon semmi bűnbe ne essünk, hanem a te parancsaid teljesítésére szolgáljon minden szavunk, erre irányuljanak gondolataink és cselekedeteink. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.
Szűz Mária és a szentek mindnyájan legyenek közbenjáróink az Úrnál, hogy megnyerhessük az ő segítségét és szabadítását, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
Az Úr irányítsa szívünket és tetteinket Isten szeretetében és Krisztus béketűrésében. Te pedig Uram, könyörülj rajtunk!
Áldjon meg minket az Úr, védelmezzen meg minden gonosztól, és vezessen minket az örök életre; a megholt hívek pedig Isten irgalmából békében nyugodjanak. Ámen.