Más esti ima a papi zsolozsmából

A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten! Ámen.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Ámen.
Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat: hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk, biztonságban, békén.
Könyörögjünk. Kérünk, Uram, látogasd meg ezt a hajlékot és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében megőriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható és irgalmas Úr, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.
Imádkozzunk a megholt hívekért. Adj Uram örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.