Esti fohász

...Az egyházi zsolozsma esti imájának (a Completoriumnak) himnusza Nagy Szent Gergelytől.

Immár a nap leáldozott
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk;
téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!

Adj nékünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki szentlélekkel és veled
uralkodik, s örökre él. Ámen.