Esti imádság

HIMNUSZ

Kihúnyni készül már a fény,
Teremtő, esdve kér imánk,
hogy irgalmad ne hagyjon el,
és mindenkor vigyázz reánk.

Terólad álmodjék szívünk,
érezze jelenlétedet,
zengjük, mihelyt felkelt a fény,
mindenkor dicsőségedet.

Adj üdvösséges életet,
hozd vissza meleg fényedet:
a vakhomályú éjszakát
világosságod járja át.

Add meg, mindenható Atya,
Úr Krisztus által esdeklünk,
ki Veled és a Lélekkel
egy Urunk, örök Istenünk. Ámen.