A bűnbocsánat szentsége (röviden)

Gyónó: Az Atya, a Fiú és a Szentléke nevében. Ámen.
Pap: Isten, akinek világossága felragyogott szívünkben, adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet és felismerd az ő irgalmas szeretetét!
Gyónó. Ámen.
Pap: Hallgassuk meg a hozzánk szóló Úristen szavát:
vagy: "Ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket." Mt. 6,1-15
vagy: "Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor Krisztus vére által már megtisztultunk, még inkább megment minket a büntetéstől." Róm 5,8-9


Ezután a gyónó megvallja és megbánja bűneit.


Feloldozás

Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét! ÉS ÉN FELOLDOZLAK TÉGED BŰNEIDTŐL AZ ATYA ÉS A FIÚ + ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. - Ámen.


Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével.