Egyházi naptár

Január


 • 1. KARÁCSONY NYOLCADA (KISKARÁCSONY) SZŰZ MÁRIA,
  ISTEN ANYJA (ÚJÉV) - Főünnep
 • 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspök és egyháztanitók. LELKIPÁSZTOROK - Emléknap
 • 6. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) - Főünnep
 • 7. Penyaforti Szent Rajmund áldozópap LELKIPÁSZTOR
 • 13. Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOR
 • 15. Remete Szent Pál
 • 17. Szent Antal apát - Emléknap
 • 18. ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT SZŰZ - Ünnep
 • 20. Szent Fábián pápa és Szent Sebestény VÉRTANÚK
 • 21. Szent Ágnes SZŰZ és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 22. Szent Vince diakónus és VÉRTANÚ
 • 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 25. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉS (PÁL FORDULÁSA) - Ünnep
 • 26. Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök LELKIPÁSZTOROK - Emléknap
 • 27. Merici Szent Angéla SZŰZ
 • 28. Aquinói Szent Tamás áldozónpap és egyháztanító - Emléknap
 • 31. Bosco Szent János áldozópap LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • Vasárnap január 6. után: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - Ünnep


  Február


 • 2. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) - Ünnep
 • 3. Szent Balázs püspök és VÉRTANÚ, vagy Szent Anszgár (Oszkár) püspök LELKIPÁSZTOR
 • 5. Szent Ágota SZŰZ és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 6. Miki Szent Pál és társai VÉRTANÚK - Emléknap
 • 8. Emiliáni Szent Jeromos szerzetes
 • 10. Szent Skolasztika SZŰZ - Emléknap
 • 11. A lourdesi Boldogságos Szűz Mária
 • 14. SZENT CIRILL szerzetes és SZENT METÓD püspök, Európa társ-védőszentjei, LELKIPÁSZTOROK - Ünnep
 • 17. A szervita rend hét szent alapítója
 • 21. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOR
 • 22. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA - Ünnep
 • 23. Szent Polikárp püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL - Ünnep -


  Március


 • 4. Szent Kázmér
 • 7. Szent Perpétua és Felicitász VÉRTANÚK - Emléknap
 • 8. Istenes Szent János szerzetes
 • Római Szent Franciska szerzetesnő
 • 17. Szent Patrik püspök LELKIPÁSZTOR. Győr: A győri Könnyező Szűz Mária
 • 18. Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOROK
 • 19. SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE - Főünnep
 • 23. Mongrovejói Szent Turibiusz püspök. LELKIPÁSZTOR
 • 25. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HIRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) - Főünnep


  Április


 • 2. Paolai Szent Ferenc remete
 • 4. Szent Izidor püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOR
 • 5. Ferrer Szent Vince áldozópap LELKIPÁSZTOR
 • 7. De la Salle Szent János áldozópap LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 11. Szent Szaniszló püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 13. Szent I. Márton pápa és VÉRTANÚ
 • 16. Soubirous Szent Bernadette SZŰZ
 • 21. Szent Anzelm püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
  Esztergom: A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 24. Szent György VÉRTANÚ vagy Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és VÉRTANÚ
 • 25. SZENT MÁRK EVANGÉLISTA - Ünnep
 • 28. Chanel Szent Péter áldozópap és VÉRTANÚ
 • 29. Sienai Szent Katalin SZŰZ - Emléknap
 • 30. Szent V. Piusz pápa


  Május


 • 1. A munkás Szent József
 • 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 3. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK - Ünnep
 • 4. Szent Flórián VÉRTANÚ
 • 7. Boldog Gizella királyné Eger: A BAZILIKA FELSZENTELÉSE -Ünnep
 • 12. Szent Néreusz és Szent Achilleusz VÉRTANÚK vagy Szent Pongrác VÉRTANÚ
 • 16. Nepomuki Szent János VÉRTANÚ
 • 18. Szent I. János pápa és VÉRTANÚ
 • 20. Sienai Szent Bernardin szerzetespap LELKIPÁSZTOR
 • 22. Szent Rita özvegy
 • 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége - Emléknap
 • 25. Tiszteletreméltó Szent Béda szerzetespap és egyháztanító vagy Szent VII. Gergely pápa, vagy Pazzi Szent Magdolna SZŰZ
 • 26. Néri Szent Fülöp szerzetespap LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 27. Centerbury Szent Ágoston püspök LELKIPÁSZTOR
 • 30. Szent István király ereklyéinek átvitele
 • Pünkösd utáni vasárnap: SZENTHÁROMSÁG - Főünnep
  Szentháromság utáni vasárnap: ÚRNAPJA - Főünnep
  Pünkösd után 2. vasárnap utáni péntek: JÉZUS SZÍVE - Főünnep
  Pünkösd után 2. vasárnap után szombat: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE


  Június


 • 1. Szent Jusztinusz VÉRTANÚ - Emléknap
 • 2. Szent Marcellinusz és Szent Péter VÉRTANÚK
 • 3. Lwanga Szt. Károly és társai VÉRTANÚK - Emléknap
 • 4. Szombathely: Szent Kvirinusz püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 5. Szent Bonifác püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 6. Szent Norbert rendalapító püspök
 • 8. Prágai Boldog Ágnes SZŰZ
 • 9. Szent Efrém diakónus és egyháztanító
 • 11. Szt. Barnabás APOSTL - Emléknap
 • 13. Páduai Szent Antal szerzetespap és egyháztanító LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 14. Szombathely: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 15. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő - Emléknap
 • 16. Szombathely: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele
 • 19. Szt. Romuáld apát
 • 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes - Emléknap
 • 22. Nolai Szent Paulinusz püspök vagy Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás VÉRTANÚK
  Pécs: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE - Főünnep
 • 26. Alexandriai szent Cirill püspök és egyháztanító
 • 27. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
  Nagyvárad: AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 28. Szent Iréneusz püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 29. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK - Főünnep
  Pécs: SZENT PÉTER, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 30. A római egyház első Szent VÉRTANÚI


  JúLius


 • 2. SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY) - Ünnep
 • 3. SZENT TAMÁS APOSTOL - Ünnep
 • 4. Portgáliai Szent Erzsébet királyné
 • 5. Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap
 • 6. Goretti Szent Mária SZŰZ és VÉRTANÚ
 • 8. Nagyvárad: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 11. Szent Benedek apát, Európa fővdőszentje - Emléknap
 • 13. Szent Henrik császár
 • 14. Lellisi Szent Kamill szerzetespap LELKIPÁSZTOR
 • 15. Szent Bonaventúra püspök és egyháztanító - Emléknap
 • 16. Kármelhegyi Boldogasszony
 • Szent András-Zoerard és Benedek remeték
 • 18. Boldog Hedvig királyné - Emléknap
 • 21. Brindisi Szt. Lőrinc álodzópap és egyháztanító
 • 22. Szent Mária Magdolna - Emléknap
 • 23. Szent Brigitta szerzetesnő
 • 24. Árpádházi Bodlog Kinga SZŰZ
 • 25. SZENT JAKAB APOSTOL - Ünnep
 • 26. Szent Joákim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei - Emléknap
  Veszprém: SZENT ANNA, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Ünnep
 • 29. Szent Márta - Emléknap
 • 30. Aranyszavú (Krizologosz) Szent Péter püspök és egyháztanító
 • Loxolai Szent Ignác szerzetespap - Emléknap


  Augusztus


 • 1. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító - Emléknap
 • 2. Vercelli Szent Öszéb püspök
 • 4. Vianney Szent János Mária áldozópap LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 5. Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)
 • 6. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Ünnep
 • 7. Szent II. Szixtusz pápa és társai VÉRTANÚK vagy Szent Kajetán szerzetespap
 • 8. Szent Domonkos szerzetespap - Emléknap
 • 10. Szent Lőrinc diakónus és VÉRTANÚ - Ünnep
 • 11. Szent Klára SZŰZ
 • 13. Boldog XI. Ince pápa - Emléknap
  vagy Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolit áldozópap VÉRTANÚK
 • 14. Szent Kolbe Maximilián Mária vértanú - Emléknap
 • 15. SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY)
  Győr és Székesfehérvár: AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 18. Vác: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
  Eudes Szent János áldozópap, rendalapító
 • 19. Szent Bernát apát és egyháztanító - Emléknap
 • 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE
  Kalocsa: A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünep
 • 21. Szent X. Piusz pápa LELKIPÁSZTOR - Emléknap
 • 22. Boldogságos Szűz Mária Királynő - Emléknap
 • 23. Limai Szent Róza SZŰZ
 • 24. SZENT BERTALAN APOSTOL - Ünnep
 • 25. Szent Lajos király Kalazanci Szent József szerzetespap
  Kalocsa: A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 27. Szent Mónika özvegy - Emléknap
 • 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító - Emléknap
 • 29. Keresztelő Szent János vértanúsága - Emléknap
 • 31. Esztergom: A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep


  Szeptember


 • 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító - Emléknap
 • 7. Boldog Márk, István és Menyhért, áldozópapok, kassai VÉRTANÚK - Emléknap
 • 8. SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY) - Ünnep
 • 12. Szűz Mária neve - emléknap
 • 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító - Emléknap
  Győr: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 14. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA - Ünnep
 • 15. A fájdalmas Szűzanya - Emléknap
 • 16. Szent Kornél pápa és szent Ciprián püspök VÉRTANÚK - Emléknap
 • 17. Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
 • 19. Szent Januáriusz püspök és VÉRTANÚ
 • 21. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA - Ünnep
 • 24. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK és VÉRTANÚ - Ünnep

  Szeged-Csanád: AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 26. Szent Kozma és Damján VÉRTANÚK
 • 27. Páli Szent Vince szerzetespap - Emléknap
 • 28. Szent Vencel VÉRTANÚ
 • 29. SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RÁFÁEL FŐANGYALOK - Ünnep

  Vác: SZENT MIHÁLY FŐANGYAL, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Ünnep
 • 30. Szent Jeromos áldozónap és egyháztanító - Emléknap


  Október


 • 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieuxi) Szent Teréz SZŰZ - Emléknap
 • 2. Szent Őrzőangyalok - Emléknap
 • 4. Assisi Szent Ferenc - Emléknap
 • 5. Veszprém: A BAZILIKA-SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 6. Szent Brúnó szerzetespap - Emléknap
 • 7. Rózsafüzér Királynője - Emléknap
 • 8. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA - Főünnep
 • 9. Szent Dénes püspök és társai VÉRTANÚK vagy Leonardi Szent János szerzetespap
 • 14. Szent I. Kallixtusz pápa és VÉRTANÚ
 • 15. Avilai (Nagy) Szent Teréz SZŰZ és egyháztanító - Emléknap
 • 16. Szent Hedvig szerzetesnő Alacoque Szent Margit Mária SZŰZ
 • 17.Antióchiai Szent Ignác püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA - Ünnep
 • 19. Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik VÉRTANÚK vagy Keresztes Szent Pál szerzetespap
 • 22. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPE (amennyiben annak napja nem ismeretes) - Főünnep
 • 23. Kapisztrán Szent János szerzetespap - Emléknap
 • 24. Claret Szent Antal Mária püspök

  Szeged-Csanád: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 25. Boldog Mór püspök - Emléknap

  Pécs: BOLDOG MÓR, AZ EGYHÁZMEGYE TÁRS-VÉDŐSZENTJE - Ünnep
 • 28. SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS APOSTOLOK - Ünnep


  November


 • 1. MINDENSZENTEK - Főünnep
 • 2. HALOTTAK NAPJA - Ünnep
 • 3. Porres Szent Márton szerzetes
 • 4. Borromeo Szent Károly püspök - Emléknap
 • 5. SZENT IMRE HERCEG - Ünnep
 • 9. A LATERÁNI BZILIKA FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 10. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító - Emléknap
 • 11. Toursi Szent Márton püspök - Emléknap

  Szombathely: AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Főünnep
 • 12. Szent Jozafát püspök és VÉRTANÚ - Emléknap
 • 13. Magyar szentek és boldogok
 • 15. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító
 • 16. Skóciai Szent Margit királyné
 • 17. Nagy Szent Gertrúd SZŰZ
 • 18. A Szent Péter- és Szent Pál - bazilikák FELSZENTELÉSE, ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET - Ünnep
 • 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban - Emléknap
 • 22. Szent Cecília SZŰZ és VÉRTANÚ, vagy Szent Kolumbán apát - Emléknap
 • 25. Székesfehérvár: A BAZILIKA FELSZENTELÉSE - Ünnep
 • 28. Szeged-Csanád és Nagyvárad: Márkai Szent Jakab áldozópap - Emléknap
 • 30. SZENT ANDRÁS APOSTOL - Ünnep

 • Utolsó évközi vasárnap: KRISZTUS KIRÁLY - Főünnep


  December


 • 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap - emléknap
 • 4. Damaszkuszi Szent János szerzetespap és egyháztanító
 • 6. Szent Miklós püspök
 • 7. Szent ambrus püspök és egyháztanító - Emléknap
 • 8. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA - Főünnep
 • 11. Szent I. Damazusz pápa
 • 12. Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő
 • 13. Szent Lúcia SZŰZ és VÉRTANÚ - emléknap
 • 14. Keresztes Szent János szerzetespap és egyháztanító - Emléknap
 • 21. Kaníziusz Szent Péter szerzetespap és egyháztanító
 • 23. Kenty Szent János áldozópap
 • 25. URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY - Főünnep
 • 26. SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ - Ünnep
 • 27. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA - Ünnep

  Eger: A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE - Ünnep
 • 28. APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK - Ünnep
 • 29. Becket Szent Tamás püspök és VÉRTANÚ

  Esztergom: Becket Szent Tamás - Emléknap
 • 31. Szen I. Szilveszter pápa

  Karácsony nyolcada alatti vasárnap: A SZENT CSALÁD - Ünnep