Skapuláré ének

 

Máriához, drága Szűzanyánkhoz tisztelettel járulunk.

Őt dicsérje hangos énekével bizodalmas szózatunk.

Skapuláré szende királynéja, Kármeliták kegyes pártfogója.

Jóra térő bánatos kebellel lábaidhoz borulunk.

Máriában kelt fel a világnak tiszta fényű csillaga.

Benne támadt lelki üdvösségünk leggyönyörűbb hajnala.

Üdvözölt légy Kármel ékessége, szétsugárzó kegyelmek edénye;

Telt edény és benne sebeinknek gyógyerejű balzsama.

Máriánál, égi pártfogónknál, van segítség, oltalom;

Mint a harmat száll szívéből ránk is csendesítő bizalom.

Hét örömmel áldva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől;

Elvitetvén mennyek országába, örök élte vigalom.

Máriának vállruhája rajtunk, gyermekének ismeri.

Ki, beírva egylete sorába, e közös jelt viseli.

Ékesítve szent ruházatával, mint erős, szent védő pajzsával;

Lelkünket a szörnyű kárhozatnak lángja már nem égeti.

Máriáért lelki fegyverekkel szent örömmel harcolunk,

Mert hazánknak Ő dicső vezére, Ő királyné Asszonyunk.

Bölcs vezére minden harcainknak,

kísértések hogyha megrohannak.

Szűzanyánk, végy karjaidba minket, amidőn majd maghalunk.