Jézus megjelenik Tamásnak (Jn 20-21, 24,31)

Tamás, melléknevén Didimusz, egy a tizenkettő közül, nem volt velük mikor eljött Jézus. A tanítványok azonban megmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és ujjammal a szegek helyét nem érintem, kezemet pedig oldalába nem teszem, nem hiszem."
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és szavakkal lépett közéjük: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Tedd ide ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet s tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás fölkiáltott: "Én Uram, én Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Azért hiszel (Tamás), mert látsz engem? Boldog, aki nem lát és mégis hisz."
Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szeme láttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Kerestem Istent, elrejtőzött előlelem,
kerestem önmagamat, nem találtam,
kerestem testvéremet, és megtaláltam mind a hármat.

(Boross László / Fernand Lelotte, S.J. : Beszélgetés a Mesterrel című imakönyvből)

Enyém vagy! Ne félj tőlem, én a neveden szólítalak.


"Élek…
Mi végre?
Mire valók a bennem bontakozó erők: értelem, akarat, ' szív, vállalkozó szellem, és a világ átalakítására való törekvés?
És mindez a gazdagság egy testben, amely erős, egészséges és szép akar lenni.
Gondolkoztál már ezen?
Mi végre?
Nagy dolgokat szeretnél föltalálni •.. Mit használ mindez, ha életed célját nem találod meg?
Tudod, hogyan kell iránytűvel a helyes utat megkeresni ••.
Mit használ azonban, ha életednek nem tudsz helyes irányt szabni?
Könnyen megoldasz egy matematikai feladatot ..• Mit használ azonban, ha életednek feladata megoldatlan marad?
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének azonban kárát vallja?
MI TEHÁT AZ ÉLET CÉLJA?
FORDULJ KRISZTUSHOZ, Ő MEGMUTATJA!
Isten a világot nem magának, hanem az emberek számára teremtette.
Neki nincs rá szüksége. De emberekre és a többi teremtett dologra sincs.

Csanádi Albert : Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére


Pange, lingua, virginalis [1]
uteri praeconium,
quem ingressus Rex caelorum
formam sumpsit hominum,
et peperit sine viro
Virgo Mater filium.....

(16. század eleje[2])

Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek
angyali dicséretét,
melybe szállva ég Királya
formát öltött, emberét,
és megszülte férfi nélkül
Szűzanyánk a gyermekét.

Mennyországnak küldötteként
Gábor angyal lejöve:
szűzhöz, kinek nemzetsége
Dávid király nemzete,
neveztetik Máriának,
s Józsefnek a jegyese.

Üdvözlégy, szólt, érintetlen
s kegyelemmel teljes lány,
áldott vagy te mindnyájuk közt,
asszony csak van valahány:
mert szépséged megkívánta
atyai bölcs tudomány.

Ő hallgatva míg töprengett,
mit jelentsen e szózat,
újra szól az égi küldött
ismételve e szókat:
ne félj, ne félj, ó, Mária,
Istent szülni méltó vagy.

Mert az Úrnál egyedül csak
te találtál kegyelmet,
megfogansz és megszülöd majd.