Nem csak Nagyhétre érvényes, de a Nagyhét jó alkalom az elhatározásra és cselekvésre


A jövő a hívőké, nem a hitetleneké és kétkedőké!
A jővő a bátraké, akik mernek remélni és cselekedni, nem a kishitűeké és határozatlanoké!
A jövő azoké, akik szeretnek, és nem a gyülölködőké!
XII. Pius Pápa

NAGYPÉNTEK A GOLGOTÁN ,- MINDANNYIUNKÉRT


Meginog a kereszt vérző vállán
Összeroskad az ártatlan Bárány
Ó boroljunk mi is véle porba
Hiszen a mi bűnünk terhét hordja

Imádunk Téged , Krisztus, és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

(Énekszöveget írta :Dr Lancz Kálmán /KERESZTÚT / kiadta: ECCLESIA)

 

Hangolom lelkem hegedűjét..... .......NAGYSZOMBATI várakozás a FELTÁMADÁSRA várva

 


Egész lelkemmel el akarok merülni Isten végtelen mélységébe és mérhetetlen bölcsességébe.
Teljesen egyedül vagyok....
Senki sem zavar....
Gondolataim sem vonhatnak másfelé... A hétköznapok hajszája, sok gondja távol.... Egyébb dolgom nincs, mint itt lenni.
Érzem az Isten-közelség békéjét, amely eltölt, mint lélek a testet.
Közel az Isten...
Benne élek... benne mozgok..., benne vagyok...
Ő ad energiát, godolatokat sugall, erőt belőle meritek.
Uram, Istenem! Add, hogy minden szándékom és tettem tisztán a Te ügyedet és dícsőségedet szolgálja!

(Ferdinánd Lelotte, S:J.:Beszélgetés a Mesterrel, részlet/ fordította Bálint András)

 

Jézus feltámadása és mennybemenetele. Márk. 16.

Szombat elmúltával Mária Magdolna, Mária Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak és elmentek, hogy megkenék (Jézust).
Kora reggel értek a sírhoz, amikor a nap éppen fölkelt. A hét első napja volt. Így tanakodtak egymás közt:"Ki hengeríti el nekünk a követ a sír bejáratától?" De amikor odanéztek, látták, hogy a követ már elhengerítették, pedig igen nagy volt. Erre bementek a sírboltba és észrevették, hogy ott jobb felől egy fehér fuhába öltözött ifjú ül. Nagyon megijedtek. De az bátorította őket: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? Föltámadt, nincs itt. Nézzétek, itt ahely, ahová temették. Most pedig siessetek, vigétek hírül tanítványainak és Péternek: Előtettek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok, amint megmondta nektek."

 

Jézus megjelenik övéinek. Márk. 16. 9,14.


Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő menten hírülvitte ezt a gyászoló és síró tanítványoknak. Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki.

Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek.

Végül a tizenegynek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadásr után látták, nem hittek.