Thomas Merton szerzetes-költő


Gábriel midőn a világ-partra lépett,
Szemetek csupán idegent látott
Csillag-sarus lábút, ki villámként haladt
Reggel volt és félt az Isten Anyja
Hogy megérkezik hozzá egy égi üzenet.

Schoen Arnold jegyezte be a budai Szent Anna-templom történetébe:

Üdvözlégy kinyílt szűz virág,
Szűzen szülő szép anyaság,
Kegyes királyné asszonyság:
Csillaggal fénylő boldogság.

Sík Sándor egyik - háború után kelt - versében így folytatja:

Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket Szent Fiadnak.
Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.