Templom

A templom az ISTEN HÁZA az emberek között, a krisztusi közösség otthona. Kifejezi egybetartozásunkat, testvéri közösségünket,ahogyan összegyülekezünk, mint egy Atyának gyermekei, ahogyan közösen dicsőítjük Istent, ahogyan közösen leszünk vendégei Krisztus áldozati lakomájának. A templom egyik latin-görög elnevezése: "ecclesia" ezt fejezi ki. /= gyülekezet, közösség/.

A templomokat rendeltetésük szerint különböző csoportokra osztjuk.

SZÉKESEGYHÁZ vagy DÓM a neve a püspöki templomoknak. Ez az egyházmegye főtemploma.

PLÉBÁNIATEMPLOM egy-egy egyházközség, plébánia lelki központja.

KÁPOLNA az egészen kicsi templom, vagy azokat nevezzük kápolnának amelyek más épületekbe vannak beépítve, pl. házikápolna.

Vannak olyan nagyobb jelentőségű templomok, melyek külön liturgikus kiváltságokkal rendelkeznek, ezek a BAZILIKÁK. Ilyen rangot a pápa adományoz a templomnak.