Egek királynéja, Mária segíts!

ÚJPESTI EGEK KIRÁLYNÉJA RÓMAI KATOLIKUS FŐPLÉBÁNIA
Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent anyja, Mária segíts! Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Szent Fiadra kérünk, Mária segíts! Mert te vagy reményünk, Mária segíts! Ó segíts...

Hitünk védelmében Mária segíts! Üdvünk szent ügyében, Mária segíts! Ó segíts...

Hogy az Istent féljük, Mária segíts! És kegyét megnyerjük, Mária segíts! Ó segíts...

Hogy neked tetszhessünk, Mária segíts! s téged követhessünk, Mária segíts! Ó segíts...

Irgalmasság anyja, Mária segíts! Megtérők oltalma, Mária segíts! Ó segíts...

Igaz bűnbánatra Mária segíts! életjobbulásra, Mária segíts! Ó segíts...

Erős bizalomra Mária segíts! lelki nyugalomra, Mária segíts! Ó segíts...

Buzgó jámborságra Mária segíts! állhatatosságra, Mária segíts! Ó segíts...

Kísértéseinkben Mária segíts! s minden bűnveszélyben, Mária segíts! Ó segíts...

Jó szándékainkban Mária segíts! s minden munkáinkban, Mária segíts! Ó segíts...

Ha szükség szorongat, Mária segíts! s háború nyomorgat, Mária segíts! Ó segíts...

Ha ínség fenyeget Mária segíts! és veszély közelgett, Mária segíts! Ó segíts...

Minden gyötrelmünkben Mária segíts! s bajos küzdelmünkben, Mária segíts! Ó segíts...

Hogy jót remélhessünk, Mária segíts! s üdvös célt érhessünk, Mária segíts! Ó segíts...

Majd az élet fogytán, Mária segíts, halálunk óráján, Mária segíts! Ó segíts...

Hogy kegyelmet nyerjünk, Mária segíts! s örökre ne vesszünk, Mária segíts! Ó segíts...

Hogy boldogulhassunk, Mária segíts! és hozzád juthassunk, Mária segíts! Ó segíts...